KS-Staben-sepia

KS-STABEN: F.v. adm. sekretær Rita Sandneseng Haugen, journalist Deborah Selbekk Lunde, grafiker Hilde Opdal og Maria Wojciechowska, ansvarlig redaktør og daglig leder Anne Gustavsen, journalist Ane-Marthe Hop-Hansen, redaksjonsleder og nettansvarlig Karl Andreas Jahr og journalist Eivind Tveter.


KORSETS SEIERS PUBLIKASJONER AS
Postboks 6619, St. Olavsplass
0129 Oslo

BESØKSADRESSE:
Pilestredet 27, bygg G, andre etasje
0164 Oslo

TIPS OSS!
E-post: post@k-s.no

KUNDESENTER – gjelder abonnement, betaling og adresseendringer:
Tlf 22 31 03 60
E-post: ks@mediaconnect.no

ADMINISTRASJON:
Rita S. Haugen, administrasjonssekretær

REDAKSJON – tips og andre redaksjonelle spørsmål:
Anne Gustavsen, ansvarlig redaktør og daglig leder, tlf 924 21 670
Karl Andreas Jahr, redaksjonsleder og nettansvarlig, tlf. 926 02 742
Eivind Tveter
, journalist, tlf. 993 65 713
Deborah Selbekk Lunde, journalist, tlf. 930 26 570
Ane-Marthe Hop-Hansen, journalist, tlf. 979 74 075

DESK:
Hilde Opdal, grafiker, tlf. 484 96 235
Maria Wojciechowska, grafiker

ANNONSER/SALG:
Geir Myra, key account, tlf. 902 02 801

MENIGHETSANNONSER:
Hilde Opdal, desk, tlf. 484 96 235

GRATULASJONER/PERSONLIG
E-post: post@k-s.no

Se introduksjonen av oss!

Bli oppdatert!