Korsets Seier redaksjon

KS-STABEN: Bak fra venstre: Journalist William Fuglset, journalist og nettansvarlig Karl Andreas Jahr, medredaktør Lars Christian Gjerlaug og ansvarlig redaktør Anne Gustavsen. Foran fra venstre: Grafiker Maria Woii, journalist Marit Dale Aarseth og adm. sekretær Rita Haugen. Grafiker Hilde Opdal og annonseselger Geir Myra var ikke til stede.


KORSETS SEIERS PUBLIKASJONER AS
Postboks 6619, St. Olavsplass
0129 Oslo

BESØKSADRESSE:
Pilestredet 27, bygg G, andre etasje
0164 Oslo

TIPS OSS!
E-post: post@k-s.no

KUNDESENTER – gjelder abonnement, betaling og adresseendringer:
Tlf 22 31 03 60

ADMINISTRASJON:
Rita S. Haugen, administrasjonssekretær

REDAKSJON – tips og andre redaksjonelle spørsmål:
Anne Gustavsen, ansvarlig redaktør og daglig leder, tlf 924 21 670
Karl Andreas Jahr, redaksjonsleder og nettansvarlig, tlf. 926 02 742
William Fuglset
, journalist, tlf. 993 65 713
Deborah Selbekk Lunde, journalist, tlf. 930 26 570
Ane-Marthe Hop-Hansen, journalist, tlf. 979 74 075

DESK:
Hilde Opdal, grafiker, tlf. 484 96 235
Maria Wojciechowska, grafiker

ANNONSER/SALG:
Geir Myra, key account, tlf. 902 02 801

MENIGHETSANNONSER:
Hilde Opdal, desk, tlf. 484 96 235

GRATULASJONER/PERSONLIG
E-post: post@k-s.noADMINISTRASJONEN:

Abonnement: tlf: 22 31 03 60

Se introduksjonen av oss!

Bli oppdatert!