Forbud mot homoterapi angriper mer enn vi aner Hovedsak

Når flertallet på Stortinget vil gi grønt lys for utredning av et forbud mot konverteringsterapi åpner det for en rekke ubesvarte spørsmål knyttet kjønnsidentitet. 


Kronikkforfatter: Jan Harsem, informasjons- og organisasjonsrådgiver samt et kjent ansikt i Pinsebevegelsen
Foto: Jan Harsem

SPØR ETTER KONSEKVENSER: Forbudet kan kriminalisere leger, barne- og ungdomspsykiatrien, foreldre, helsestasjoner og andre, som er reservert og krever utredning og forsvarlighet i møte den kjønnsradikale skoleringen barn og ungdom er utsatt for. Hvorfor har ikke VG og politikerne sagt dette, Jan Harsem.

Dokumentaren «Homoterapi», som VG publiserte i november, la premiss for debatten i Stortinget, media, sosiale medier og samfunnet. Tidspunktet for publiseringen var ikke tilfeldig. Stortinget behandler flere vidtrekkende representantforslag.

Her er noen av forslagene:

  • Stortinget ber regjeringen styrke arbeidet med Rosa kompetanse i arbeidslivet, helsevesenet, skolen, barnehagene, politiet og på asylmottak, og sørge for at det gjøres systematisk og landsdekkende.
  • Stortinget ber regjeringen igangsette et utredningsarbeid om innføring av en tredje kjønnskategori i Norge.
  • Stortinget ber regjeringen, i arbeidet med å fornye alle læreplanene i grunnskolen og videregående opplæring, om å inkludere kompetansemål om hva som er positive seksuelle relasjoner, grensesetting, forebygging av voldtekt og aksept og forståelse for seksuelle minoriteter.
  • Stortinget ber regjeringen innhente kunnskap om levevilkår og psykisk helse for aseksuelle, aromantiske, BDSM-ere/fetisjister, relasjonsminoriteter, ikke-binære og transpersoner i Norge, og foreslå tiltak for å redusere utfordringene for disse gruppene.
  • Stortinget ber regjeringen fremme forslag om nødvendige lovendringer for at alle nye skolebygg og offentlige institusjoner skal ha kjønnsnøytrale toaletter og garderober.

Homoterapi

Størst oppmerksomhet fikk forbudet mot «homoterapi». I forslaget fra Arbeiderpartiets er det formulert slik:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å forby konverteringsterapi.» De grønne  formulerer det slik: «Stortinget ber regjeringen klargjøre at konversjonsterapi for homofile, bifile, lesbiske og transpersoner ikke er tillatt i henhold til likestillings- og diskrimineringsloven, og om nødvendig fremme forslag om en endring av likestillings- og diskrimineringsloven som sørger for dette.»

Ingen av forslagene forklarer presist hva «konverteringsterapi» er.

Skjer det i helsetjenesten?

Innenfor alternativ medisin?

Er det forhold i tros- og livssynssamfunn som må forbys?

  • Lese artikkelen? Kjøp eAvis her.
  • Ønsker du å abonnere på vår papirutgave? Bestill Korsets Seier her.

kommentarer