En lokalmenighet som preger nærmiljøet Leder

Samfunnsnyttig arbeid bygger tillit, gir innflytelse og påvirker omgivelser.


Tekst: Sigmund Kristoffersen, avtroppende leder av Pinsebevegelsen Norge

Det gleder meg når jeg hører om menigheter som betyr noe for nærmiljøet. Både de som gjør en innsats i forhold til barn og unge, innvandrere, omsorg, rusmisbrukere og mange andre samfunnsområder.

Det finnes mange gode eksempler rundt om i landet, hvor små menigheter på små steder er en betydelig ressurs i nærmiljøet. Bedehuset på Vasshus (Klepp kommune) som er en del av Familiekirken, driver et kreativt og spennende arbeid blant barn og unge. Pinsekirka i Flekkefjord driver Englevakten Café som tilbyr mer enn mat. Sion Øygarden, en pinsemenighet med 40 medlemmer driver omsorgssenter to dager i uken med gratis matservering til mellom 30 og 40 besøkende hver gang. Flere steder og menigheter kunne være nevnt som gjør samfunnsnyttig arbeid og som på den måten bygger tillit og gode relasjoner til omgivelsene.

Nærbutikk og supermarked er ord jeg ofte bruker når jeg skal illustrere små og store menigheter.

Nærbutikk og supermarked er ord jeg ofte bruker når jeg skal illustrere små og store menigheter. Vi trenger supermarked som kan være til inspirasjon og som kan dele ressurser med andre menigheter. Imidlertid tror jeg på viktigheten av nærbutikker – menigheter som er nær folket der de bor. Menigheter i nærmiljøet hvor en kjenner hverandre. Hvor en treffer hverandre på lekeplassen, idrettsplassen og på butikken. Steder der menigheten blir en viktig del av den sosiale infrastrukturen og tilbudet på stedet. Det gir tillit, skaper innflytelse og møter velvilje hos folket.

Det er et stort behov for å etablere nye menigheter i bydeler og på steder hvor folk i dag bosetter seg. Jeg oppfordrer den oppvoksende generasjonen til å tenke strategisk, enten ved å etablere nye menigheter på nye steder, eller være en ressurs inn i menigheter på små steder for å vitalisere menigheten og ta ansvar på disse stedene. Det er et stort potensiale for etablerte menigheter til å være mer frimodige til å prege og bli mer synlige i lokalsamfunnet. Heldigvis ser vi en positiv utvikling hvor både større og mindre menigheter ser behovet og tar ansvar for å skape møteplasser hvor det bygges relasjoner. Det er viktig og nødvendig å involvere seg i de behov og utfordringer som er i samfunnet.

Evangelisering handler om å se de menneskene du har naturlig kontakt med.

Det handler om å nå nærmiljøet gjennom relasjoner hvor vi kan vise Guds kjærlighet gjennom våre handlinger. Evangelisering handler om å se de menneskene du har naturlig kontakt med og bygge relasjon med dem. Noen som du allerede kjenner og som kjenner deg. Da er det mye enklere å dele evangeliet.

Jesus sier i Bergprekenen at vi er jordens salt og verdens lys (Matt 5,13–14). «Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen.» (Matt 5,16). La lyset skinne klart!

kommentarer


Anbefalte innlegg