– Vi ser at kvinner blir forfulgt på en annen måte enn menn Hovedsak

Tekst: Ane-Marthe Hop-Hansen. Foto: Johannes Morken, Stefanusalliansen. Bildet er fra et tidligere fakkeltog for forfulgte. 

– Ofte har vi hatt landfokus i fakkeltogene, men de siste årene har vi jobbet mye med kvinner som forfølges for sin tro. Vi ser at de blir forfulgt på en annen måte enn menn, sier Ole Petter Erlandsen. 

Han er faglig leder i Åpne Dører som jobber for forfulgte kristne over hele verden. Mellom 30. oktober og 8. desember går mennesker i Norge i fakkeltog for forfulgte kristne, og årets tema er kvinner som forfølges for sin tro. 

Tre sprøyteinjeksjoner

Erlandsen kom nylig hjem fra Nigeria. Der besøkte han Åpne Dørers traumesenter og fikk høre historier om bander som kommer inn i landsbyer og dreper mennene. Kvinnene står da alene igjen med barna. De har ingen rettigheter, og ingen etterforsker det som har skjedd. Slike angrep rammer oftest de kristne landsbyene, og de kristne stiller svakt i samfunnet.

Kvinner som Jemina, som var hjemme da hun ble oppsøkt av fem menn. De lette etter Jeminas søster som ble beskyldt for å håne islam. Mennene trengte seg inn i huset. Da de ikke fant søsteren, bestemte de seg for å drepe Jemina i stedet. De grep henne, rev av henne klærne og voldtok henne. Så bandt de henne fast, og hun kunne høre at de diskuterte om de skulle drepe henne. De ga henne tre sprøyteinjeksjoner med gift og forlot henne. Likevel overlevde hun, og hun har fått hjelp på ett av traumesentrene. Der er kvinnene i én til fire uker om gangen.

– Der får de kommet til seg selv igjen, og de får hjelp gjennom samtaler, bibelundervisning og aktiviteter, sier Erlandsen.


Voldtekt er «vanlig»

I år har Åpne Dører internasjonalt gjennomført en undersøkelse om forfølgelse på bakgrunn av kjønn. Den peker på forskjellene i forfølgelsene av menn og kvinner. Undersøkelsen ble foretatt i 49 land for kvinner, og 46 land for menn.

I rapporten fra undersøkelsen kommer det fram at en stor andel av de 245 millioner kristne som ble angrepet for sin tro i fjor, er jenter og kvinner. Seksuelle overgrep blir hyppigst rapportert, fulgt av tvangsekteskap som nummer to og voldtekt som nummer tre. Skam og isolasjon blir rapportert som den fjerde hyppigste forfølgelsesmetoden. Seksuelle overgrep, tvangsekteskap og voldtekt i kombinasjon med skam og isolasjon fører til tvungne skilsmisser, som er på femteplass.

Da Helene Fischer og Elizabeth Miller fra Åpne Dører analyserte dataene, fant de at voldtekt ble hyppigst rapportert, og i 47 prosent av landene ble dette karakterisert som en vanlig form for forfølgelse.

Forfølgelsen mot kvinner er kompleks, voldelig og ofte skjult. Denne type forfølgelse blir ikke oppgitt som pressmiddel blant menn, som oftere opplever mangel på jobbtilbud eller økonomiske sanksjoner i tillegg til vold og drap. Når mennene er døde, er enkene uten beskyttelse, og de blir ofrene i neste omgang. I land med sterk æreskultur blir voldtektsofre sett ned på, for de har brakt skam over familien. 

– Når kvinner blir forfulgt, følger en kjedereaksjon der deres barn også blir traumatisert og hele familier blir ødelagt. Det fører til generasjonstraumer, sier en analytiker til World Watch Monitor, som rapporterer historiene til forfulgte kristne over hele verden. 

LES MER I UKENS PAPIRAVIS.

kommentarer