Informasjonsleder i NLM, Esen Ottosen Samfunn


Klassisk kristen seksualetikk blir fremstilt som livsfarlig av helseminister Bent Høie. VGs Morten Hegseth sammenligner det kristne menneskesynet med rasisme. Espen Ottosen møter anklagene saklig, lyttende og tydelig.


Foto: NLM

KOMMENTAR: Jarle Haugland, daglig leder i Familie & Medier.

VGs serie «Homoterapi» og diskusjon om forbud mot konverteringsterapi har ført til sterke meningsutvekslinger og følelsesladde debatter.

Klassisk kristen seksualetikk blir fremstilt som livsfarlig av helseminister Bent Høie og VGs Morten Hegseth sammenligner det kristne menneskesynet med rasisme i hans diskusjoner med Espen Ottosen på Facebook.

HAUGLAND:Oppgjør med kristen «fake news»-støtte

Saklig, lyttende og tydelig

Midt i denne stormen har Espen Ottosen stått, saklig, lyttende og tydelig. I flere kanaler har han vært talsmann for Guds gode vilje for alle mennesker – som også innebærer at ekteskapet mellom én mann og én kvinne er rammene for det seksuelle samlivet.  

I konverteringsdebatten blander man sammen forkynnelse, sjelesorg, forbønn, samtaler og terapi – der sistnevnte kan ha problematiske elementer i seg, men som allerede omfattes av eksisterende lovverk.  

Vi er svært takknemlige for at Espen Ottosen går inn i tematikken på den måten han gjør, med det medietrykket det medfører, og gir ham med dette en svært fortjent ukas ros fra oss i Tro & Medier. 

HAUGLAND: Derfor er media krevende for kristne ledere

Stille revolusjon

Vi ønsker også å rose Tonje Gjevjon for hennes tydelige og saklige kronikk i Dagbladet: «En stille revolusjon».

Her kritiserer hun Arbeiderpartiets forslag om å kriminalisere konverteringsterapi, der det samtidig legges frem seks tilhørende lovforslag. Gjevjon skriver: «Oppsummert kan forslagspakken til Arbeiderpartiet da formuleres i to setninger: ‘Forslag om å innskrenke trosfrihet og foreldres ansvar over egne barn’ og ‘forslag om å lovfeste barns evne til samtykkekompetanse.’»

 

kommentarer