Vi blir lett opptatt av alt vi ikke har Hovedsak

Gud har gitt alt vi trenger for livet og for å tjene ham. Så ta vare på skatten din.

 

FORFATTER: Kjell Ohldieck, leder av Misjons- og Hjmmeutvalget (DFEF).

Mange er opptatt av verdier, varige verdier, virkelige verdier. Bibelen snakker om verdifulle skatter, skatter av en kvalitet som ikke tæres av tidens tann. Disse skattene er så verdifulle at andre kan være interessert i å få tak i dem. Det er vel derfor Paulus skriver: «Ta vare på den vakre skatten som er betrodd deg.»

PORTRETT: – Frie venner er mitt folk

Gud har betrodd deg og meg en skatt, mange rike gaver, som er lagt i våre hjerter. Den skatten skal vi ta vare på, for den er verdifull, også for andre, også for våre fiender.

Gud har fylt opp skattkammeret.

Når vi leser om tempelet i Det gamle testamentet, fortelles det at det var skattkamre der, ulike rom, hvor man oppbevarte de gjenstander og redskaper som skulle brukes i gudstjenesten. Bibelen sier om oss, nytestamentlige Jesus-troende, at vi er tempel for Den Hellige Ånd. Vi har noen skattkamre i våre hjerter. Rom hvor Gud selv har lagt inn det vi er betrodd og behøver for å leve og tjene ham.

OHLDIECK: Historien – hinder eller inspirasjon?

Jeg er vokst opp med en klar og tydelig forkynnelse om at vi har alt i Kristus. Når Gud ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han ikke noe annet enn å gi oss alt sammen med ham. Gud har fylt opp skattkammeret i mitt hjerte med alt jeg trenger for å tjene ham.

Han stjal dem, og tok dem med til Babylon.

Vi blir lett opptatt av alt vi ikke har, i stedet for å se på hva vi faktisk har, hva Gud har lagt inn i oss. Alt vi trenger for å leve og tjene ham, i vår tid, i vår verden, i vår hverdag, i vårt nabolag, i vår menighet, alt ligger i skattkammeret i våre hjerter.

Bibelen forteller at en dag kom det en fiende og stjal skattene i templet. Han stjal dem, og tok dem med til Babylon, og der ble de misbrukt til å dyrke andre guder. Et resultat av dette var at tjenesten for Gud i templet i Jerusalem stanset opp.

Det vi er betrodd, skal vi ta vare på.

Det er ikke uten grunn at Paulus oppfordrer oss til å ta vare på skattene, rikdommene, nådegavene, kraften, velsignelsen og alt det gode Gud har gitt oss i Kristus. Dette er attraktivt for fienden, og han vet at kan han stjele dette fra oss, forsvinner også frimodigheten, og gudstjenesten lammes. Både den gudstjenesten jeg har i hverdagen, i nærmiljøet og i menigheten.

LES MER: Frie venner med tydelig ja til samarbeid 

Det vi er betrodd, skal vi ta vare på. Vi skal bruke det og vi skal vite at det er dette som gjør oss i stand til å tjene, ikke det vi kan prestere selv, men det Gud har gitt oss.

I den historien som her kort er gjenfortalt, fortelles det om at Gud viser seg, taler og handler, også når skattene er kommet på avveier og ut av funksjon. Han vil at skattene skal tilbake på plass, slik at gudstjenesten igjen kan fungere slik det var tenkt. Og ved Guds hjelp og inngripen skjer det.

Min bønn i dag er at vi skal åpne opp.

Denne historien lærer oss at Gud har gitt alt vi trenger for livet og for å tjene ham. Men i stedet for at vi tar vare på, gleder oss over og bruker det vi har fått, er det lett å bli utsatt for et røveri som gjør at vi mister frimodigheten, gleden og kraften til å stå i det Gud har kalt oss til. Da kan vi oppdage at gudstjenesten ikke fungerer som den skal, verken i eget liv, i hverdagen eller i menigheten.

LES MER: Ny leder i De frie venner

Men Guds verk kan ingen stoppe. Min bønn i dag er at vi skal åpne opp for at Gud selv kan sørge for at gavene kommer tilbake på plass, og i virksomhet. Både i mitt liv og i menigheten.

Derfor: Ta vare på den vakre skatten som er betrodd deg, ved Den Hellige Ånd som bor i oss (1 Tim 1,14). Da vil både du og menigheten skape verdier som står i tid og evighet.

kommentarer