Utruster de mest sårbare Hovedsak
 
Framgangsrikt skoleprosjekt i Bolivia vekker oppsikt utenfor landsbygrensene.

 

FNs bærekraftsmål for 2030 slår fast at de mest sårbare menneskene blant oss må prioriteres, under overskriften «Ingen skal utelates». Ekskluderte grupper, som mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk, er høyt representert blant de som fortsatt lever i fattigdom. Pinsemisjonens partnerorganisasjon i Bolivia,Fundación para Educación y Servicio (FES), er en sterk bidragsyter på akkurat dette området.

Spennende framgang

I den bolivianske landsbyen Vallegrande, sør-vest for Santa Cruz, jobber FES med å implementere yrkesfag i videregående skole. I Norge har yrkesfag vært et valgalternativ i videregående skole siden utdannings-reformen i 1974, men til sammenligning vedtok Bolivia en lov om yrkesfaglig opplæring i videregående skole så sent som i 2014. Arbeidet har pågått i snart to år, og resultatene er oppløftende.

I FULL SVING: Makanikerfag gir elevene praksis som vil kunne generere arbeidsmuligheter i framtiden. (Foto: Saraí Romero Robledo)

– Framgangen er veldig spennende, hvor allerede 402 elever nå tar yrkesfag for første gang i boliviansk historie. I desember 2019 uteksamineres de første 200 elevene med yrkesfagskompetanse, forteller seniorrådgiver i Pinsemisjonen, Eva Holhjem.

I 2018 startet Pinsemisjonen og FES et fire år langt prosjekt for å innføre yrkesfag i 13 videregående skoler i Bolivia. Ni av skolene befinner seg i Vallegrande, hvor Holhjem nylig var på besøk. Utviklingen av nye linjer har skjedd raskt, i samarbeid med ledelsen på skolene, skolekomitéene, lokale og nasjonale myndigheter.

– Suksessen i Vallegrande har så langt vært så stor at representanter fra andre kommuner i Bolivia på eget initiativ har besøkt skolene for å lære mer om hvordan yrkesfag blir innført der. Vi begynner dermed å se ringvirkningene av arbeidet og tror at det kan bidra til at andre videregående skoler i landet også innfører yrkesfag, sier Holhjem.

Skoler for alle

Én av skolene i Vallegrande er tilrettelagt spesielt for funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede. For Pinsemisjonen har det vært viktig å få med denne skolen i arbeidet med å implementere yrkesfag. I flere tiår har mennesker med nedsatt funksjonsevne i Bolivia blitt sett ned på med skam i familiene, og forsøkt bortgjemt fra samfunnet. 80 prosent lever i fattigdom, enkelte av det ekstreme slaget. Fem av ti har ikke tilgang på grunnleggende tjenester.

– Hver person har sin unike verdi. Til tross for at noen mennesker har en form for funksjonshemming, er vi helt overbevist om at hvis vi gir støtte gjennom god teknisk utdanning, vil de utvikle sine ferdigheter. Et framtidig arbeid vil gjøre det mulig for dem å forbedre livskvaliteten, sier leder i FES, Isaías Andia.

Både elever, foreldre og hele samfunnet generelt har uttrykt stor entusiasme og håp.

Siden oppstarten har skolen fått to yrkeslinjer: restaurant- og matfag og design og håndverk. Prosjektlederen for yrkesfagprosjektet, Hiberth Rojas, sier at de involverte responderer godt på de nye skoletilbudene.

– Både elever, foreldre og hele samfunnet generelt har uttrykt stor entusiasme og håp. Vi er overbevist om at dette prosjektet vil åpenbare nye horisonter for elevene med tanke på jobbmuligheter eller for å utføre sitt eget entreprenørskap, forteller prosjektlederen.

ET KLASSEROM FOR ALLE: Yrkesfagprosjektet til FES og Pinsemisjonen tar sikte på å favne alle typer elever.  Her fra skolen for foreldreløse barn i Vallegrande. På bildet: Daglig leder for FES, Isaías Andia Mamani (t.v.), ildsjel og misjonær fra Klippen Jørpeland, Ingrid Vatne (rødt skjerf), leder for yrkesfagprosjektet, Hiberth Rojas Montaño (nr. tre fra høyre), seniorrådgiver i Pinsemisjonen, Eva Holhjem (nr. to fra høyre) og læreren ved design og håndverk. (Foto: Saraí Romero Robledo)

Nyttige og relevante

Yrkesfagene på skolen for funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede er så vidt i gang. Utstyret som prosjektet bidrar med har nettopp blitt overlevert til skolen i Vallegrande, og FES kommer framover til å tilrettelegge klasserommene. På de øvrige skolene vil det bli prioritert å sørge for at yrkesfagene blir nyttige og relevante for ungdommene i møte med arbeidslivet.

– Vi tror at vi allerede er på god vei her, men svaret får vi først når vi følger de første elevene som uteksamineres nå i desember 2019. Vi vil også gi flere elever denne muligheten framover når vi fokuserer mer på landsbyene Vacos og Sicaya, samt én skole i storbyen Santa Cruz, sier Holhjem.

Vi er veldig stolte av samarbeidet med FES og prosjektlederne der. De jobber virkelig med både hjertet, hodet og hendene.

Hun lar seg begeistre av arbeidet som gjøres i Bolivia, og av innsatsen som de involverte i FES legger ned.

– Det gjenstår noen utfordringer, men til nå har de oppnådd mye og det oppleves veldig rørende å se framgangen. Vi er veldig stolte av samarbeidet med FES og prosjektlederne der. De jobber virkelig med både hjertet, hodet og hendene, skryter seniorrådgiveren.
Andia er takknemlig for muligheten til å jobbe med et prosjekt som hans organisasjon anser som veldig viktig.

– For oss er det en stor velsignelse å kunne påvirke tusenvis av unge mennesker i vårt land positivt. Å jobbe med partnere som har gode prinsipper og verdier, og som i tillegg har lang erfaring med å betjene de mest utsatte sektorene i det bolivianske samfunnet, er et privilegium, sier bolivianeren.

kommentarer