KOLLEGER: Terje Hegertun (t.v) og Harald Hegstad er begge teologer og tilknyttet MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn. Hovedsak

 

Lutheraner og forfatter Harald Hegstad mener samtalen om dåp på tvers av kirkesamfunnene har forandret seg radikalt.


Tekst og foto: Eivind Tveter

Denne uka presenterte forfatter og professor i systematisk teologi, Harald Hegstad, sin nye bok «Dåpen: En nådens kilde» foran et femtitalls fremmøtte på Menighetsfakultetet i Oslo.

En annen tid

Ikke siden 1978 har det kommet en helhetlig fremstilling av dåpsteologien på norsk. Den gang var det Kjell Olav Sannes som var forfatter. Målgruppen er teologer, studenter, prester, og de som ønsker fordypning i temaet. Hegstad var fornøyd med endelig å ha publisert boka, etter å ha jobbet lenge med prosjektet.

– Det kjennes godt. Jeg har hatt dette prosjektet gående en stund, så nå er det godt å se det ferdig. Med den gode mottakelsen jeg fikk i dag, er jeg veldig fornøyd, sier Hegstad til Korsets Seier.

– Hvorfor har det tatt over 40 år å komme med en ny fremstilling av dåpsteologien?

– Jeg tror det er fordi man tidligere følte at diskusjonen var ferdig snakket. Man hadde trukket opp linjene og definert de ulike dåpssynene. Dåpen er den samme i dag som i 1978, men situasjonen har forandret seg radikalt. Den norske kirke døper ikke bare barn lenger, og det er de som døper flest ungdommer og voksne i Norge. Samtidig har du pinsemenigheter og baptistmenigheter diskuterer om de skal akseptere barnedøpte som medlemmer. Økumenisk står vi nærmere hverandre, forteller teologen.

NY BOK: Teolog og forfatter Harald Hegstad presenterte sin nye bok «Dåpen: En nådens kilde» denne uken.

Ga ros

Til å gi respons på boken i plenum var preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien, samt kollega og pinsevenn Terje Hegertun invitert. De roste boken, særlig for det brede økumeniske perspektivet Hegstad viser.

– Boken er god fordi den gir et fundament for vår kirkes dåpsteologi. I tillegg er den veldig praksisnær, fordi den reflekterer over spørsmål som ofte stilles i forbindelse med dåp. Tradisjonelt har dåpen vært et tema som har splittet kirken, men så merker vi en annen vind som blåser. Jeg tror at det er veldig mange av oss som er glad for dette. Det styrker fellesskapet på tvers av kirkene, sier Byfuglien.

 

GA RESPONS: Helga Haugland Byfuglien (t.v.) var invitert til å gi respons på boka til Harald Hegstad.

Hegertun deler Byfugliens oppfatning av boka sitt brede perspektiv, og med respektfull omtale av andre tradisjoner. Han mener boka vil være interessant også for pinsepastorer.

– De behøver nødvendigvis ikke være helt enige i hvert ord som står, men boka gir en verdifull innføring i dåpens historie og en grundig behandling av bibeltekstene. Ikke minst er det en god refleksjon av økumeniske tekster og dokumenter som har blitt publisert og som imøtekommer posisjonene fra baptistisk og luthersk hold, forteller Hegertun.

Korsets Seier kommer tilbake med en lengre artikkel om dåpsteologi i papirutgaven i forbindelse med boklanseringen senere. 

kommentarer