Strategiene til Lysets engel Disippel

Kirken må ikke tie om ondskapens realitet.


Foto: Flickr – creative commons og privat

FORFATTER: Arvid Pettersen, sangforfatter og artist

Skriften holder ikke skjult for oss at vi har en fiende. Det finnes en fallen engel som er aktiv i denne verden. Vi leser om en djevel som går omkring som en løve, for å se hvem han kan sluke. Bibelen bruker ikke så mye plass til dette, og det bør heller ikke vi. Stort oppmerksomhetsbehov er nok et av djevelens syke personlighetstrekk. Men siden Bibelen lærer oss om ondskapens realitet og dens bakgrunn, må ikke kirken tie om den.

Våpnene våre er ikke kjødelige, ikke hersketeknikk, manipulasjon eller løgn.

Vårt forsvar

Hva fienden har i sinne er vi ikke uvitende om, sier Paulus. Vi må vite noe om fiendens planer for å kunne forsvare oss og være trygge.

Alle sivilisasjoner har et forsvar, fordi fiendtlighet er en del av vår verden. Alle nasjoner har etterretning, for kunnskap om fiendemaktens strategier er en forutsetning for å ha beredskap. «Beredsskapens sko», kaller Paulus det.

Bibelen sier at verden ligger i det onde, at djevelen er denne verdens fyrste og denne tidsalders gud.

Troen er et skjold imot den ondes brennende piler. Sannheten er som et belte om livet vårt, frelsen er som en hjelm på hodet, rettferdighet er som et panser for brystet og hjertet.  På samme måte som at nasjoner har militære hemmeligheter, har djevelen det. Hans lysskye virksomhet må fram i lyset. Han vet at om de troende forstår hans taktikker, blir det vanskelig å angripe.

Rettshistorien viser at spionasje straffes hardt, det er ødeleggende når hemmelige planer blir kjent. Bibelen sier at verden ligger i det onde, at djevelen er denne verdens fyrste og denne tidsalders gud. Derfor oppleves vi som okkupanter av ondskapens åndehær. Guds rike invaderte denne onde verden da Jesus kom, og kirken skal overvinne det onde med det gode. Våpnene våre er ikke kjødelige, ikke hersketeknikk, manipulasjon eller løgn. Angrepsvåpenet, sverdet, er Guds ord. Jesus viste oss hvordan han brukte dette våpenet da han ble fristet.

Blindspor

Det er mye å si om djevelens strategier. I militæret er kamuflasje viktig. Djevelen kommer aldri og sier: Her er jeg, jeg vil dere ondt. Han kler seg som en lysets engel, han ønsker å framstå tiltrekkende. Hans engler virker attraktive på mange.

I nyreligiøsiteten og mange alternative helbredelsesteknikker og treningsformer framstår han som en velgjører som gjør kroppen og sjelen friskere og sunnere. I den sekulære kulturen vil han framstå som en frihetskjemper med et positivt budskap om løsrivelse fra normer, slik at vi slipper tunge, moralske «byrder». I storpolitikken vil han forberede sin frelser, Antikrists komme ved å alminneliggjøre hans tankegods, personlighetstrekk og holdninger.

Djevelen begynner i det små. Han vil lure oss utpå.

Den ondes arsenal

Bibelen navngir onde ånder. Hvorfor står det om løgnens ånd, urene ånder, spådomsånder, sykdomsånder, og om hvordan de opererer? Fordi vi skal forstå sjelefiendens framgangsmåter. Vi har en fiende som vil benytte seg av våre svake punkter, og slå til i svake øyeblikk.

Både i Israels og kirkens historie ser vi mengder av eksempler. Djevelen begynner i det små. Han vil lure oss utpå, litt etter litt, for han forstår at vi ville aldri gått de veiene om vi visste hvor de ender. Det gjelder rus og andre avhengigheter, men også filosofier, ideologier og humanistisk forståelse. Derfor sier Peter: «Stå ham imot, faste i troen.»

Vi har ingen grunn til å være redde.

Herrens nærhet

Nå er det svært viktig å minne om et av de viktigste imperativer Jesus ga: «Frykt ikke!» Vi har ingen grunn til å være redde for djevelen. Vi kan sove godt om natten og våkne hver morgen med forventning om noe godt. Gud omgir oss på alle kanter. Han gir sine engler befaling om å bevare oss på alle våre veier.

I Herrens nærhet er det ikke krig. I Guds hender er vi omgitt av en fred som overgår all forstand. Hans tanker om oss er fredstanker, tanker om framtid og håp.

kommentarer