Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder

Eierskiftet i Korsets Seier vil gi pinsekarismatikken større plattform, i Thomas B. Barratts ånd.

 

Thomas B. Barratt ønsket i utgangspunktet ikke å etablere en ny kristen bevegelse da han erfarte Den Hellige Ånds dåp og kraft. I stedet ønsket han at denne nye bølgen skulle vitalisere alle kristne i alle kirkesamfunn. Den samme visjonen hadde han for Korsets Seier. Nå skjer det.

Denne uken har det blitt kjent at Pinsebevegelsens ukeavis, Korsets Seier, skifter eiere ved årsskiftet. Mediehuset Dagen blir ny eier av pinseavisen.

BAKGRUNN: Korsets Seier skifter eiere

Fram til nå har Korsets Seier vært eid av pinsemenigheter, fellestiltak og enkeltpersoner i Pinsebevegelsen. Derfor er det et historisk eierskifte som skjer ved inngangen til et nytt år, og følelsesmessig kan det være krevende å forholde seg til en slik endring.

Det er derfor viktig å understreke så tydelig vi kan, at dette eierskiftet ikke er et steg mot nedleggelse av Korsets Seier. Mandatet avisen alltid har hatt, som leverandør av pinsekarismatisk stoff, vil verken forsvinne eller tones ned.

Vi er en stemme som blir lyttet til av store deler av kristen-Norge. Men økonomisk har det ikke stått like bra til.

Tvert imot. De grepene som nå er tatt er gjort for å legge et bærekraftig grunnlag for et enda sterkere og gjennomslagsdyktig Korsets Seier i årene som ligger foran. Eierskiftet vil sikre framtiden til avisen økonomisk og gi oss muskler til å videreutvikle og styrke Korsets Seiers posisjon i det pinsekarismatiske landskapet.

Redaksjonelt har Korsets Seier mer vind i seilene enn noen gang. Vi har de siste årene utviklet og tydeliggjort vår redaksjonelle profil og forsterket vårt mandat. Vi er en stemme som blir lyttet til av store deler av kristen-Norge. Men økonomisk har det ikke stått like bra til. Til tross for gjentatte forsøk på å få våre eiere til å ta aktivt eierskap til et mediehus, har det ikke lykkes. Det er derfor vi nå gjør grep.

ANNE GUSTAVSEN: Forandring fryder

Nøkkelord i forbindelse med eierskiftet som nå finner sted er samarbeid, effektivisering, økonomisering og digitalisering. Koblet på et større mediehus vil Korsets Seier få muskler til å gi det pinsekarismatiske stoffet, som er vårt varemerke, et mye større publikum enn vi har i dag.

Eierskiftet vil sette fart i digitaliseringsprosessen, som vil hjelpe oss å nå mer effektivt ut på ulike publiseringsplattformer og til nye generasjoner lesere.

Korsets Seier vil fortsatt gjøre vårt redaksjonelle arbeid tett på Pinsebevegelsen i Norge.

Korsets Seiers visjon er: «Korsets Seier – en hjelp til troen». Avisen vil som alltid med sine artikler og sitt pinsekarismatiske ståsted inspirere til at troen skal vare, blomstre og utvikle seg gjennom hele livet.
Vi vil bidra til økt tro, ikke minst gjennom å fortelle historiene om Guds nåde, tilgivelse og gjenopprettelse. Vi vil også inspirere til dypere tro, ved å gå grundig til verks i teologien.

ANNE GUSTAVSEN: Frikirkelig folkekirke

Sist, men ikke minst; Korsets Seier vil fortsatt gjøre vårt redaksjonelle arbeid tett på Pinsebevegelsen i Norge.

Vi tror at eierskiftet som nå står for døren vil gi Korsets Seier et solid løft som vil hjelpe oss å være en tydelig pinsekarismatisk stemme inn i framtiden.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg