Demokrati i Jesu navn Hovedsak

Du trenger ikke å kompromisse for å være barmhjertig.


Tekst: Øystein Gjerme, pastor i Salt Bergenskirken og påtroppende leder av Pinsebevegelsen Norge

Det er betryggende å se det norske valgsystemet og det folkelige demokratiet fungere. Hele familien vår satt altfor lenge oppe og fulgte valgsendingen på fjernsynet, og vi forklarte så godt vi kunne de yngste familiemedlemmene hva vi gleder oss over, og hva vi synes er vanskelig. Vi er litt mer enn fem millioner mennesker i dette landet, og har sikkert like mange meninger som innbyggere. Vi jobber sammen, trener sammen og bor i de samme gatene, men vi mener ulikt om forskjellige saker.

Rommet for ytring blir trangere.

DET KREVER god demokratiforståelse å opprettholde et slikt mangfold. Vi må også erkjenne at det er noen skyer i horisonten. Rommet for ytring blir trangere, og klimaet for å mene og tro annerledes blir mindre. Det er tiltakende tendenser til «no platforming» mellom meningsmotstandere, og krav om å ta avstand fra dem som ikke opererer innenfor det som er akseptabelt. Det er farlig for både demokrati og ytringsfrihet.

PASTOR RICK WARREN i Saddleback Church sier:

«Vår kultur har akseptert to store løgner. Den første er at hvis du er uenig med noen sin livsstil, så må du frykte dem eller hate dem. Den andre er at hvis du er glad i noen, så må du være enig i alt de sier og gjør. Begge er uriktig. Du trenger ikke gå på kompromiss med din overbevisning for å være barmhjertig.» 

Vi kan gå foran i det nasjonale anliggende om at intoleransen erstattes av toleranse.

WARREN OPPFORDRER OSS til å følge Jesus i møte med dem som tror, mener og lever annerledes enn det vi selv gjør. Jesus kommer oss i møte, ikke fordi han er enig med oss, men fordi han vil forvandle våre liv. Slik viser han at kjærligheten uttrykkes best på bortebane, i møte med dem som trenger den. Jesus ble kalt syndere og tollere sin venn, fordi han trivdes sammen med dem som var annerledes. Gjør vi?

JEG MENER at den kristne kirken bør lede an i kampen mot hatet i Norge. Vi kan gå foran i det nasjonale anliggende om at intoleransen erstattes av toleranse, og at avstand innskrenkes gjennom respektfulle relasjoner. Enhver kan bare tenke seg hvordan en slik nærhet og dialogforståelse også vil fremme kårene for evangeliske kristne i Norge.

kommentarer