«Har du lyst, har du lov» Disippel

Den gamle Narvesen-reklamen til tross, lysten er ikke særlig lystig.

Foto: Flickr – Creative Commons

FORFATTER: Frank Erlandsen, pastor i Betel Trondheim

«Bare gjør det du har lyst til!» «Har du lyst, har du lov!» «Følg hjertet ditt!» Dette er allmenne og ofte lettvinte råd, som ikke alltid er smart å bevisstløst slenge rundt oss med. «Har du vett, lar du vær’!» Klar bevissthet, innsikt i og forståelse av menneskets hjerte og sinn er alltid klokt. Det vil realitetsorientere oss i vår eventuelle rådgivning.

Han ga avkall på seg selv.

Vi vet ikke alltid hvilke lyster mennesker bærer inni seg. Menneskets hjerte kan være svikefullt. Jer 17,9 sier: «Hjertet er mer svikefullt enn noe annet, det kan ikke helbredes. Hvem kan forstå det?» Noe av det vi har lyst til kan være skadelig, og ikke alltid nødvendigvis dramatisk med en gang, men uansett i det lange løp.

FRANK ERLANDSEN: Fordommer fordummer – ovenfor homofile

Noen ganger tenker og snakker vi som om vi ikke har noe valg. Begjær og lyst må liksom følges. Dårlig oppførsel unnskyldes og forklares med at «jeg er bare sånn og kan ikke annet». Dette er feil. Hvis vi påstår å være etterfølgere av Mesteren er det logisk og naturlig å se hans verdier gjenspeilet i våre liv. Noe av det fremste kjennetegn på vår Mester var hans vilje til forsakelse for å følge Guds gode vilje og for den store hensikten. Han ga avkall på seg selv. Uten  denne kvaliteten hadde vi ikke engang hatt noe evangelium om frelse.

Slik fristelse er ikke fra Gud.

Ingen kan vel ærlig si at alt vi opp igjennom livet har hatt lyst til kun er positivt og byggende for oss selv og andre. Det ville blitt skikkelig ille i alle henseende om mennesket skulle følge alle sine lyster og alt sitt begjær. Vi skal være glade at vi har et valg. Vi må ikke gi etter for alt vi har lyst til og alt vi begjærer. Guds ord snakker ikke positivt om å følge alle våre lyster og vårt hjerte – heller tvert om. «Sky lystene som kommer fra deres kjøtt og blod, og som fører krig mot sjelen.»

FRANK ERLANDSEN: Nei til Karma, og ja til Jesus

Negativt og ondt begjær kan være å dyrke det skapte framfor Skaperen, materialisme og suksessjag på andres bekostning, sjelens misunnelse, som posisjonerer seg ved å diskreditere andre eller kroppens seksuelle lyst, som frasier seg troskap mot både Gud og mennesker. Slik fristelse er ikke fra Gud. Han fristes ikke av det onde, og selv frister han ingen. Alle blir fristet av sitt eget begjær, som lokker og drar. Når lysten er blitt svanger, føder den synd, og når synden er moden, føder den død. Ikke særlig lystig den lysten!

Noen lyster, som følges, ødelegger til og med ekteskap.

Å gjøre alt vi har lyst til og begjærer er ingen menneskerett. Noe av det mennesker har lyst til og utfører, leder til og med til fengselsstraff. Selv det sekulære samfunnet setter grenser for hvilke lyster som er innenfor og hvilke som er utenfor. Dersom mennesket følger lyster som er utenfor risikerer vi å havne innenfor –altså bak lås og slå.

Tenk så mye bedre verden hadde vært hvis ikke alt mennesker har lyst til ble utført. Det er lyster som ikke rammes av samfunnets lover, men likevel ikke er byggende for vennskap og gode trygge relasjoner. Noen lyster, som følges, ødelegger til og med ekteskap. Utroskap er et eksempel på dette.

Ordet sier vi ikke skal ledes av lyster.

Begjær og lyst er sterke krefter i oss mennesker. Disse er i utgangspunktet nøytrale, men det vi begjærer og lyster etter vil definere om de er negative eller positive. Siden hjertet ikke kan helbredes, må det byttes ut. Det skjer når vi blir født på nytt ved tro på Jesus. Når vi så ved nåden lever etter Ordet et liv i Ånden, følger vi ikke alle slags lyster og begjær.

FRANK ERLANDSEN: maktmisbruk og tillitsbrudd

En god vei er å ha vår lyst og glede i Herren, så gir han oss alt vårt hjerte ber om! Når vår lyst er i Gud, er det nok mye vi ellers ville bedt om som blir uaktuelt og uinteressant. Ordet sier vi ikke skal ledes av lyster, men av Ånden. For det mennesker av naturen trakter etter, fører til død, men det Ånden vil, leder til liv og fred.

Vi må ikke følge enhver lyst. Selvkontroll er en frukt av Den Hellige Ånd, som bevarer oss og andre fra mye ondt. Det skal vi være glad for. KS

 

kommentarer