Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder

Forandringer åpner for muligheter til en bedre framtid. 

 

«Forandring fryder», het en norsk tv-serie på NRK1 fra 2000 til 2006. Et såkalt oppussingsprogram der programlederen, sammen med noen medhjelpere, hadde i oppdrag å pusse opp hus og hager for huseiere som hadde blitt sittende fast i «slik det alltid hadde vært». Det som i utgangspunktet representerte noe uforanderlig og dermed trygt og forutsigbart, hadde med tiden i stedet blitt en byrde og noe ikke-funksjonelt som ikke lenger fylte tidens behov.

For å kunne forvalte verdiene, ikke bare for egen del, men også med tanke på neste generasjon som skulle arve huset, var det avgjørende å foreta noen omfattende endringer. De fleste huseierne, også de som hadde vært skeptiske i utgangspunktet, måtte innrømme at når endringene først var foretatt, var alt blitt bedre enn før, og huset hadde fått større verdi. Forbedringene bød faktisk også på nye muligheter.

Det er lett å glemme at fravær av endring og fornyelse i realiteten er tilbakegang.

I disse dager skjer det mange forandringer i Pinsebevegelsen. I forrige uke ble David Hetlelid presentert som ny internasjonal leder i Pinsebevegelsen. Ved årsskiftet overtar Øystein Gjerme som ny visjonær leder og Ingunn Ulfsten som daglig leder i Pinsebevegelsen. Dermed må Pinsebevegelsens Barne- og Ungdomsutvalg se etter ny leder.

Det finnes en iboende skepsis til endringer i mange av oss. Det er lett å glemme at fravær av endring og fornyelse i realiteten er tilbakegang.

Åndelig sett er forandring og bevegelse et prinsipp. Evangeliet er levende og Guds rike bygges, stein på stein. At pinsevennene i Norge kaller seg en bevegelse, betegner nettopp dette. Gud gjør hele tiden noe nytt og annerledes. «Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ørkenen, elver i ødemarken» (Jes, 43,19).

Endringene som nå skjer i Pinsebevegelsen er naturlige og nødvendige.

Legg også merke til visdommen i dette bibelordet: «Si ikke: ‘Hva kommer det av at de gamle dager var bedre enn de som nå er?’ For det er ikke av visdom du spør om det» (Fork 7,10).

Endringene som nå skjer i Pinsebevegelsen er naturlige og nødvendige, og vi håper de vil bli mottatt som muligheter og nødvendig «oppussing» så Pinsebevegelsen kan få muskler til å forbli en pinsekarismatisk bevegelse som setter spor i Norge og ut til jordens ender i vår tid. Vi kan sammen be, velsigne og arbeide for at de som nå skal stå ved roret får visdom nok til å manøvrere rett.

Vi tror at Pinsebevegelsen har et profetisk mandat med fokus på Åndens kraft og liv, inn i vår tid. Å forvalte dette troverdig og tydelig i en ny tid, er krevende, men fullt mulig, fordi Gud har ubegrenset makt, og fordi vi er en stor bevegelse som kan stå sammen med de som går i bresjen.

Hovedfokus på neste Led-konferanse blir på hvordan vi kan bli gode ledere – sammen. Selv om noen enkeltpersoner må stå i spissen, noe de har fått vår tillit for å gjøre, er Pinsebevegelsen avhengig av at alle står sammen i det viktige oppdraget vi har fått, og at det utøves sunt og bærekraftig lederskap.

La oss sammen ønske forandringene velkommen.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg