Pinsebevegelsens nye internasjonale leder Hovedsak

David Hetlelid blir ny internasjonal leder for Pinsebevegelsen i Norge.

– Jeg gleder meg over det privilegiet vi i lille Norge har når vi kan involvere oss i store deler av verden, sier David Hetlelid til Korsets Seier.

Han er for tiden pastor i Filadelfiakirken i Sarpsborg, der han har vært i 16 år.

I formiddag ble menigheten informert om at Hetlelid fra 1.januar er ny internasjonal leder for Pinsebevegelsen i Norge. Mesteparten av tiden vil han bruke som internasjonal leder, men han kommer til å fortsette i en 20 prosent stilling i Sarpsborg.

Hetlelid blir leder for Pinsemisjonen, men ikke som generalsekretær slik hans forgjenger Bjørn Bjørnø var. Som internasjonal leder vil Hetlelid tilhøre Pinsebevegelsens Lederråd og tale misjonens sak der.

Det føltes som å komme hjem, og det var jeg uforberedt på.

Hetlelid har vokst opp i Paraguay der foreldrene var misjonærer. Som 19-åring var han elev på Team Action ved Hedmarktoppen Folkehøyskole. Han reiste da på teamtur til Sør-Afrika.

– Det føltes som å komme hjem, og det var jeg uforberedt på. Der gjorde jeg alt fra å bygge helsestasjon til å preke for flere tusen, sier han og forteller at han ser fram til å jobbe med hvordan det internasjonale fokuset skal føres videre til neste generasjon.

– Vi lever i en global landsby, og det gir enormt med muligheter. Samtidig er det noen utfordringer. Grensene er til dels borte. Derfor er ikke misjon en kuriositet lenger, men Guds rike og Ånden har det i seg at den vil nå nye mennesker og folkeslag, og ikke minst sørge for at den forfulgte kirken blir oppmuntret og styrket. Vi som ikke opplever forfølgelse er en ressurs for dem, og de mest sårbare i vår verden skal få kjenne at Gud er god. Det er evangeliet. Det har vi gjort i mange år og det skal vi gjøre framover, sier David Hetlelid.

 

Les mer i neste ukes papiravis.

 

kommentarer