KS 34 2019 Kristenliv s 24-26
Gamle Forum kino i Bergen er bygget om til ny kulturarena av Salt Bergenskirken. Hovedsak
Norge IDAG og Visjon Norge har trukket seg fra avtalen med Salt.

 

For snart tre uker siden skrev Korsets Seier om den store åpningen av Forum Scene på Danmarks plass i Bergen.

Søndag 19. august inviterte Salt til innvielse og åpningsgudstjeneste i det nyrestaurerte kinobygget som menigheten har kjøpt.

Men feststemningen har de siste ukene blitt dempet av flere medieoppslag.

Først trakk to band seg fra den tre dager lange gjenåpningen av det ærverdige Forum-bygget, og deretter trakk MDG, SV og Rødt seg fra en verdidebatt som ble holdt i Forum 1. september.

Denne helgen ble det klart at også avisen Norge IDAG og TV-kanalen Visjon Norge trekker seg fra sine avtaler med Salt.

Kontroversiell deleier

Mye av kontroversen har dreid seg om skipsreder og investor Bernt Daniel «Dan» Odfjell og hans kobling til nettstedet Resett. Odfjells selskap Ten Commandments AS eier 25 prosent av bygget, mens Salt eier 75 prosent.

Pastor i Salt Bergen, Sigurd Bekkevold, beklager overfor Dagbladet at åpningen av Salts nye storstue har vært preget av kontroverser. Han presiserer at Salt er partipolitisk nøytral og «vektlegger åpenhet, gjestfrihet og inkludering av alle mennesker».

Odfjell på sin side forstår lite av kritikken mot ham selv og Forum.

I et debattinnlegg i Bergens Tidende gjør Odfjell rede for sin versjon av saken. Der skriver han blant annet at han har ingenting til overs for partiet Alliansen og at han ikke støtter Resett økonomisk, og heller aldri har gjort dette.

Håper på ro

I en uttalelse på vegne av Norge IDAG og Visjon Norge forklarer Norge IDAG-redaktør Bjarte Ystebø, at de trekker seg fra avtalen for å skape ro rundt driften.

– Vi tar heller kontakt når vi ønsker å leie det, og lager en avtale på ordinære vilkår, sier han til Dagen.

I Salt Bergen håper de dette vil være med å dempe støyen som har vært rundt åpningen av det historiske bygget. Sigurd Bekkevold, administrasjonsleder i Salt, sier til Bergens Tidende at menigheten er fornøyd med en avklaring.

– Fra vårt ståsted er det bra at dette blir avklart og at det tydelige skillet mellom oss og de tidligere eierne kommer klart frem.

kommentarer