Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder

Vår nasjon fortjener kristne som lever Åndens liv midt blant folket.

 

I år fyller den kristne avisen Dagen 100 år, og vi stiller oss blant gratulantene. Korsets Seier har et solid forsprang. Med våre 116 opplagsår,  var vi allerede «tenåring» da Dagen ble født. Begge aviser har en solid historie bak seg når det gjelder å være et talerør for gode nyheter og fremme de kristne verdiene i vårt samfunn.

I kjølvannet av oss 100-åringene har det kristne medielandskapet i Norge de siste årene blitt stadig mer variert og allsidig. Tv, radio, podkaster og sosiale medier benyttes for å påvirke det norske folk med verdens beste nyheter, riktig nok med varierende kvalitet, skal vi være ærlige. Men å bringe evangeliet til verden er ikke bare kristne mediers oppdrag.

I verdens rikeste land er politikere og medier mest opptatt av bompengene!

I disse dager seiler et nytt kommunevalg opp, og i verdens rikeste land er politikere og medier mest opptatt av bompengene! Kanskje er det et uttrykk for hvor skjevt ut et privilegert rikmanns-land kan komme når det gjelder å oppfatte hvilke saker som er viktige å kjempe for i vår nasjon. Vi håper kristne går til valgurnene for å stemme fram de verdiene som handler om å bygge en god nasjon, og der det er lov å vise sin tro i det offentlige rom og der ethvert menneske har en uendelig verdi. Ikke minst kan vi stå på barrikadene for nestekjærlighet og omsorg, bare for å nevne noe.

Men oppdraget vi har fått om å være Guds rike-forvaltere, gjelder ikke bare i valgtider. I en etterkristen kultur i Norge må det ikke bli så mye trangere å bekjenne troen eller kristne verdier enn det er nå. Derfor trenger vi et frimodig kristen-folk i Norge som lever annerledes midt i verden, som gode veivisere til alt det gode de kristne verdiene kan tilføre et samfunn. Kanskje har vi vært så opptatte av å være en motkultur at vi har glemt alt vi kan kjempe for.

Dessverre er det lett for oss  å tenke for smått.

«Norge trenger en frikirkelig folkekirke», sa påtroppende leder i Pinsebevegelsen, Øystein Gjerme, under åpningen av Forum som Salt-kirkens nye storstue i Bergen. Dermed har en pinsemenighet etablert seg midt i byen, i et bygg som alle i Bergen kjenner. Scenen vil de dele med kulturen og andre som vil bruke huset. Men Salt nøyer seg ikke med å vise seg fram i et flott nyrestaurert bygg i sentrum. De er også til stede for flyktninger og ofre for menneskehandel. De driver kulturskole og leksehjelp. Salt ønsker å være til stede i byen og gjøre godt, så evangeliet blir gode nyheter for bergenserne.

Dessverre er det lett for oss  å tenke for smått om de muligheter vi har til å sette spor i byer og bygder i vårt land. Ofte er vi fornøyd med våre små, anonyme og innadvendte fellesskap, og vi har blitt komfortable med at det ikke er nødvendig å proklamere vår kristen-bekjennelse for alle og enhver.

Vi er kalt til å bygge broer mellom evangeliet og samfunnet, ved å være til  stede der det skjer.

Som Øystein Gjerme sa det så tydelig i Bergen i helgen: «Med Den Hellige Ånds kraft og Åndens liv besitter vi et indre kompass som hjelper oss å navigere rett selv om tidene forandrer seg».

 

kommentarer


Anbefalte innlegg