Leder for Pinsebevegelsens Lederråd Leder
Vi må forkynne at Jesus helbreder.

 

Når jeg leser om Jesu virksomhet i evangeliene, så er det interessant å se at helbredelse skjedde naturlig. Der han gikk, der han var, på turer til landsbyer eller hjemme hos folk. Det bare skjedde. Jesus arrangerte ikke noen sammenkomster hvor fokus var helbredelse, men vi ser likevel at helbredelse av syke var en omfattende og viktig del av hans tjeneste.

Dette er interessant, for vi ser at nådegaver stort sett brukes i gudstjenester eller ved helbredelsesmøter. Ofte med fokus på enkeltpersoner og deres tjenester. Bibelen beskriver nådegaver «til å helbrede, og til å gjøre under» (1 Kor 12,9–10). Det er likevel viktig å forstå hva Bibelen lærer om helbredelse, og ikke begrense det til personer med nådegaven eller noen få menigheter. Retten til å be for syke er gitt til alle troende, og her kan vi alle være frimodige (Mark 16,18).

«Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far» (Joh 14,12). Disse løftene er ikke begrenset til noen få spesielle kristne som har nådegaver. De er gitt til dem som tror – altså alle troende – deg og meg. Jesus helbredet, og befalte disiplene å gjøre det samme. Vi har fått «makt til å lege sykdommer» (Luk 9,1–2). Vi kan alle legge hendene på syke, for Jesus har gitt oss alle autoritet og kraft til å helbrede de syke. Jesus helbreder fortsatt i dag.

Hva da med de som ikke opplever helbredelse? Dette er en kjensgjerning og noe vi må forholde oss til. Her må vi være ærlige og disse må også ivaretas. Jeg vet ikke hvorfor ikke alle blir helbredet, det er kun Gud som har svaret på dette. Vi må likevel forkynne frimodig at Jesus helbreder, kombinert med visdom og balanse. Vi høster det vi forkynner. Troen kommer av forkynnelsen (Rom 10,17)

Problemer, lidelser og sykdommer kommer og går. Uansett om ikke alle blir helbredet, så har jeg personlig tatt et valg. Jeg tror på Guds ord og en allmektig Gud som helbreder de syke. Det finnes ingen begrensinger for hva han kan gjøre.

Vi kan alle be for de syke. Glem fokuset på om en blir eller ikke blir helbredet. Ikke tenk: «Dette fungerer ikke, det kommer ikke til å gå.» Praktiser det som står i Guds ord: «De skal legge hendene på syke, så de blir friske» (Mark 16,19).

Slutt aldri å be. Slutt aldri å håpe. Jo mer en ber for syke, jo flere helbredelser vil en se.
Vær frimodig og ha forventning til Gud.

kommentarer


Anbefalte innlegg