Dommen hører Gud til Nærbildet
Teolog og informasjonsleder i Norsk Luthersk Misjonssamband, Espen Ottosen, mener kristne bør fremme Guds nåde for barn og unge framfor å skremme dem til himmelen.

 

– Under Arendalsuka ble det stilt spørsmål om barn og unge i norske trossamfunn blir utsatt for brudd på menneskerettighetene, som følge av angstfremmende forkynnelse. Anders Torp sin historie blir nevnt. Hvor går grensen for hva som er for drøy forkynnelse til barn og unge? 

– Jeg synes det er veldig vanskelig å svare generelt på det spørsmålet. Det skyldes at barn er forskjellige, og forkynnere har forskjellige måter å kommunisere på. Budskapet kan også oppfattes ulikt. Jeg tenker at vi bør være varsomme i møte med barn, når det gjelder spørsmål om dommedag og fortapelsens mulighet.

Jeg tror ikke at dagens kristne er mye mer empatiske enn fortidens kristne.

– Hva legger du i varsomhet?

– Dommen hører Gud til. Forkynnere bør vokte seg mot å snakke om frelse og fortapelse på en slik måte som får det til å framstå at de kan gjennomføre dommen i stedet for Gud. Den Gud som skal dømme er fullt ut kjærlig, fullt ut rettferdig, og det betyr nok at hans dom blir annerledes enn den dommen som vi mennesker står i fare for å dømme hverandre med.

– Hva anser du som mulige fallgruver for forkynnere og foreldre som skal nå ut til barn og unge? 

– Det største problemet er en tanke om at man kan skremme mennesker til himmelen. Det ligger et alvor i Bibelens budskap om både Guds hellighet, Jesu hjemkomst og dommedag, men det bør ikke dominere den kristne forkynnelsen. Vil vi gi våre barn og ungdommer det beste, og jeg mener at vi bør være mer opptatt av budskapet om Guds godhet og understreke at hans nåde er uten grenser.

– Hvor nødvendig er det å ta opp temaer som helvete og fortapelse i kristne menigheter – og menighetsbarna?

  • Les intervjuet i ukens Korsets Seier. Kjøp eAvis her.
  • Ønsker du å abonnere på vår papirutgave? Bestill Korsets Seier her.

 

 

kommentarer