Young Protesters Protesting at the street Samfunn

Forbud. Press. Sensur. Blir det stadig trangere kår for kristne i vårt samfunn?


Tekst: Deborah Selbekk Lunde
Foto: iStockphoto og KS arkiv

2019 har så langt vært et år hvor presset mot kristne i det offentlige rom har vært ekstra tydelig. Konservative kristne meninger blir i stor grad møtt med større skepsis og trangere kår. Er konservative kristne blitt den nye minoriteten i Norge? Er innsnevringen av kristnes frihet i noen tilfeller på grensen til forfølgelse?

Dobbeltmoral

Nettopp dette var tema på et av seminarene under Sarons Dal-stevnet i sommer. Statsråd Kjell Ingolf Ropstad var invitert til å tale under temaet «Ytringsfriheten og toleranse i dagens samfunn. Er ­intoleranse på fremmarsj?»

Statsråden ga klart uttrykk for at han mener troende og spesielt kristne har fått trangere kår de siste årene. Fra talerstolen på stevnet trakk han blant annet fram bolleforbud fra Sirdal kommune, hvor et skolelag ikke fikk lov til å servere boller da det kunne lokke elever til andakt mot sin vilje.

– Jeg vet ikke om jeg skal le eller grine når jeg hører det. Disse begrensningene legges jo ikke på andre fritidsaktiviteter, sa Ropstad fra talerstolen.

I et intervju med Korsets Seier utdyper statsråden hva han mener.

  • Les hele ukens Fokus-artikkel. Kjøp eAvis her.
  • Ønsker du å abonnere på vår papirutgave? Bestill Korsets Seier her.

kommentarer