LEDER: Integritet Hovedsak / Leder

 

Et hjerte med integritet vil alltid gjøre det rette, selv når ingen applauderer.

 

Tekst: Anne Gustavsen

 

Kreativ pastor i Sentrumkirken, Sandnes, Thomas Neteland, skriver i ukens Korsets Seier en glitrende artikkel om identitet. I en tid der påvirkningen er maksimal utenfra, finnes det en kilde innenfra, som definerer hvem vi er.

Vår tid, våre relasjoner, våre menighetsfellesskap og våre lederskap trenger mennesker med sterk identitet og integritet. På godt norsk kaller vi slike «hel ved».

Integritet innebærer at vi har ryggrad og mot til å være konsistente i forhold til hva vi tror på, hva vi sier, hva vi gjør og hva vi er moralsk forpliktet til. En person som er «hel» lever ut det han sier, også når han er alene og ikke har publikum. Integritet fjerner behovet for å framheve seg selv på andres bekostning. Den som lever med integritet trenger ikke ros for å gjøre det rette. Det viktigste er at han lever i samsvar med det han er overbevist om er rett.

 

Integritet fjerner behovet for å framheve seg selv på andres bekostning.

En tydelig integritet er ikke nødvendigvis den enkleste måten å leve på. Det krever en stor dose mot og styrke å tørre å stå for sin overbevisning i møte med «main stream» holdninger og det som av samfunnet defineres som politisk korrekt. Men man beholder sin verdighet.

Confucius, den anerkjente kinesiske tenkeren, definerte en person med integritet som et «overordnet vesen». Han sa at en slik person har stor åndelig styrke. På latin betyr «integras» «helhet».

Vår tid kaller på Jesus-etterfølgere med sterk integritet. Kristne i alle aldre som bygger sin identitet på hva Gud sier om oss framfor hva som forventes utenfra. Disipler av Jesus som tør å stå for Bibelens verdier i et samfunn der integritet er utrydningstruet, der grenser flyter og der det er anerkjennelsen fra andre som styrer hva vi tenker om oss selv, framfor vår egen overbevisning.

 

Som leder i kristne miljøer må mitt liv stemme med mine proklamasjoner fra talerstolen.

Noe av det vi skylder neste generasjon, er å leve våre åndelige liv med integritet og framstå som hele mennesker. Som leder i kristne miljøer må mitt liv stemme med mine proklamasjoner fra talerstolen. Mine møter med mennesker må gjenspeile min integritet som Guds elskede sønn og datter, en Gud som kaller den minste for den største, og som vil ære selv den som andre forakter. En integritet som setter andre høyere enn oss selv.

Men integritet er også å tørre å bli upopulær når det rette kolliderer med det som klør mest i øret og er enkleste vei ut. Integritet er å være et eksempel for andre, og tåle å bli observert.

Integritet utfordrer, også når samfunnsdebatten går til angrep på kristne verdier og Gud skrives ut av manus på stadig flere arenaer. Kilden til integritet og styrke til å følge sin overbevisning finnes der Thomas Neteland viser vei: Hos Gud og hvem han har sagt at jeg er.

kommentarer