– En stor lettelse! Hovedsak
Etter mange måneder med usikkerhet, kom omsider beskjeden Betania Sokndal hadde bedt om og håpet på: Barne- og familiedepartementet gir dem en ny sjanse til å søke om statsstøtte. 

 

– Det er en stor lettelse for oss, sier kontaktperson i Betania Sokndal, Bjørn Erik Egeland.

Som en skygge

Menigheten har siden de mistet søknadsfristen 1. mars jobbet og bedt om en ny sjanse til å søke. Mandag formiddag kom nyheten de har ventet så lenge på, da Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) bekreftet at over 60 trossamfunn som ikke overholdt fristen for å kreve tilskudd innen 1. mars, vil nå få kravene behandlet av Fylkesmannen.

– Jeg er veldig glad for at vi har klart å finne en løsning for de tros- og livssynssamfunnene som ikke søkte innen fristen. Jeg har jobbet grundig med saken, og gitt de særlige omstendighetene i år har jeg bestemt at avviste krav likevel skal behandles, sier Ropstad.

Egeland i Betania Sokndal var en lettet mann etter beskjeden fra statsråden.

– Saken har ligget som en skygge over oss de siste månedene. Vi har hatt et håp, men det var ikke så lett å spå utfallet, sier Egeland til Korsets Seier.

Han mener det var riktig av Barne- og familiedepartementet å komme til denne konklusjonen.

– Tatt i betraktning omstendighetene, synes jeg det var det eneste rette. Det er godt å se at jobben vi har gjort har ført frem, sier Egeland.

Skjult budskap

Fristen for å søke om statsstøtte gikk ut 1. mars. Vanligvis sender Fylkesmannen ut en påminnelse i forkant av fristen, som mange trossamfunn hviler seg på. I 2019 uteble denne påminnelsen, som førte til at flere titalls trossamfunn mistet fristen og stod uten tilskudd fra staten, deriblant fire pinsemenigheter, inkludert Betania Sokndal.

Saken har ligget som en skygge over oss de siste månedene.

Informasjon om praksisendringen ble kommunisert i et tilsagnsbrev som Fylkesmannen sendte ut i fjor høst til alle trossamfunn som søkte om statsstøtte. Midt i det seks sider lange dokumentet, som i utgangspunktet er en tilbakemelding på allerede levert søknad, stod det at påminnelsen kom til å utebli.

– Å gjemme et så viktig punkt blant mye annen tekst i et tilsagnsbrev, mener jeg ikke er greit. Det er ikke en god og tydelig måte å kommunisere en så viktig endring på, sier Egeland.

Klagde sammen

De fire pinsemenighetene gikk sammen og formet en klage til Fylkesmannen, med hjelp fra Norges Kristne Råd. Klagen ble først avslått, men deretter anket opp til Barne- og familiedepartementet. Der har den ligget gjennom hele sommeren, før den i formiddag ble svart på. Nå kan Betania Sokndal se frem til å motta de 750.000 kronene de lenge så ut til å gå glipp av.

– Vi er veldig fornøyd med det positive utfallet. Dette betyr at vi kan bruke pengene på å bygge Guds rike, som jo er det vi ønsker, sier en fornøyd Egeland.

Ropstad innrømmer at 2019 ble et annerledes år, med ulike faktorer som førte til forvirring hos livs- og trossamfunnene.

– Det er disse faktorene som samlet er bakgrunnen for at vi nå har gjort en ny vurdering. Det har vært en vanskelig sak, og vi har jobbet iherdig med å finne en løsning. Etter grundige avveininger har jeg landet på at disse tros- og livssynssamfunnene likevel bør få behandlet sine krav om tilskudd for 2019. Jeg har ikke kunnet gå ut med dette før jeg hadde løsningen på plass, sier Ropstad.

 

Les mer i ukens Korsets Seier. 

kommentarer