Trygg nok Leder
Er du klar for å legge til rette for andres vekst?

 

Årets ufestival slapp til unge, kvinnelige forkynnere som prekte tydelig, salvet og utrustet.

Tilbakemeldingene fra deltakerne til festival-lederne var overbevisende: De unge jentenes forkynnelse hadde skapt forandring og møter med Gud.

De sto fram med integritet og troverdighet, og fikk tenåringenes oppmerksomhet.

Det er sikkert en og annen erfaren ungdoms- pastor iblant oss som godt kunne tenkt seg å ha stått på samme talerstol i samme arrangement.

Ja, det kan hende de til og med synes at de burde prekt der, i stedet for de som faktisk gjorde det.

Kanskje en liten sjalusi-tanke har sneket seg inn: «Hadde ikke jeg fortjent å stå der?»

Det er lett å miste fokus i tjenesten. Å glemme at tjenesten ikke handler om meg, men om at mennesker skal nås, vinnes og disippelgjøres. Det spiller ingen rolle hvem som gjør det, bare det blir gjort.

Kan vi gi mer plass til dem som kommer etter oss?

Det er om det blomstrer i mine fotspor som avgjør om jeg er en leder det er verdt å følge etter.

Det er smertefullt når oppgaver og tjenester endrer seg.

Det kan være vanskelig å innse at tiden ikke står stille, og at det kommer en dag da det ikke lenger er viktigst om spotligtene lyser på meg, men om det kommer noen etter meg som kan nå enda lenger, kommunisere enda bedre, fostre enda flere, og tjene med enda sterkere salvelse over sine liv.

Den største feilen vi kan gjøre er å tro at vi er uerstattelige.

Kan vi gi mer plass til dem som kommer etter oss? Kan vi gi dem arenaer å trene på og anerkjennelse som bærer dem videre?

Kan vi lytte, coache og trene uten å være redd for å forsvinne selv? Evner vi å gi plass til nye generasjoner i tjeneste?

Gode ledere er ikke opptatt av sin egen makt og posisjon.

De måler ikke sin suksess i kjendisbarometer, men i den frukt av blomstrende medarbeidere man produserer.

En leders styrke er å kjenne sine egne svakheter og være trygg nok til å puffe fram andre som hjelper fellesskapet med å nå målet.

Den største feilen vi kan gjøre er å tro at vi er uerstattelige.

Det er først når det man leder kan vise til resultater og vekst uten at man selv er involvert i enhver detalj, at man har gjort en god jobb.

LES OGSÅ: Bekjennelsens kraft

Hotellkongen Petter Stordalen har uttalt at «verdien av dine medarbeideres engasjement, ideer og tanker vil alltid veie tyngre enn summen av alle feil». Mennesker utvikles og lærer når de er i bevegelse.

Garantien mot feilskjær er passivitet, men det ønsker vel ingen?

La oss heie fram neste generasjon ledere, forkynnere, politikere, forretningsledere, samfunnsbyggere, sjåfører, sykepleiere, lærere, vaktmestere, teknikere, influensere, fotografer, journalister…

Slipp dem til, be for dem, vær deres mentor, og gled deg i hjertet når de lykkes.

kommentarer


Anbefalte innlegg