Frie venner med tydelig ja til samarbeid  Hovedsak

Under landsmøtet fredag valgte DFEF å utvide samarbeid med Pinsebevegelsen etter følelsesladet debatt.

 

Tekst og foto: Anne Gustavsen (på Solstrand)

168 delegater ga sin stemmerett ved landsmøtet. 124 stemte ja, mens 44 svarte nei. Det var over to tredjedels flertall.

– Dette er et resultat av en lang prosess, og landsmøtet har blitt godt orientert underveis, sier Kjell Ohldieck, leder for Misjons- og hjemmesutvalget i De frie venner i Norge.

Bare de siste ukene har vi opplevd hvordan trykket økes mot de frikirkelige.

Må stå sammen

– Drivkraften i dette er å sta sammen som pinsekarismatiske kristne i en utfordrende og krevende tid som vi lever i. Bare de siste ukene har vi opplevd hvordan trykket økes mot de frikirkelige. Derfor renger vi å stå sammen. Vi er overbeviste om at vi er bedre sammen, sier Ohldieck.

– Derfor foreslår vi et samarbeid med Pinsebevegelsen i en prøveperiode på tre år. 

Punktene i forslaget som ble presentert i årsmøtet, la vekt på de grunnleggende menighetenes selvstendighet og frihet som noen verken i De frie venner eller Pinsebevegelsn vil røre ved. 

– Her snakker vi ikke om noe som berører  eller invaderer lokalmenighetene, men noe som tilfører ressurser, sa Ohldieck i årsmøtet.

LES MER: I Mandal slo frie venner og pinsevenner seg sammen. 

Lang debatt

Møtet, som startet klokken 14 fredag, varte i over tre timer, og debatten i forkant av avstemmingen var både følelsesladet og krass.

Mange støttet forslaget, men en rekke tok også ordet og uttrykte sorg og bekymring over veivalget. Andre ga uttrykk for at De frie venner har blitt utsatt for et taktisk spill og svik fra Misjons- og hjemmeutvalget, og man mente det kommende samarbeidet vil gjøre stor skade.

Jeg har forståelse for at det ikke er like lett for alle. 

Skepsisen gikk blant annet på Pinsebevegelsens medlemskap i Norges Kristne Råd og økende liberalisme og sprik. Noen tok til orde for at om valget får flertall, vil mindretallet holde fram i et fellesskap slik De frie venner har vært til nå, i Nordquelles ånd.

Det var fredag ettermiddag 12. juli  at valget ble gjennomført om videre samarbeid med Pinsebevegelsen. Valget skjedde under De frie venners landsmøte på Solstrand camping, der deres sommerstevne pågår denne uken. 

Det var sprengfullt i møtehallen og dermed historisk oppmøte til det spennende møtet i strandkanten på De fries sommercamping. Ekstra stoler måtte skaffes og skyvedører ble åpnet for å få plass til alle.

LEDER: Gjenforening er seier

Ikke uten motstand

En gruppe innen De Frie Venner som også tidligere har uttrykt skepsis i forhold til et framtidig fusjon med Pinsebevegelsen, hadde mobilisert innfor landsmøtet, og flere uttrykte sorg og skuffelse over De frie venners veivalg for framtiden.

Forslaget fikk imidlertid et betydelig flertall, nok til at forslaget gikk igjennom.

Prøveperiode

Samarbeidet vil ha en prøveperiode på tre år.

I denne perioden vil lokalmenigheter i De frie venner behandles på lik linje med andre menigheter i Pinsebevegelsen. Blant annet får de delta på Pinsebevegelsens konferanser og årsmøte med full stemmerett, samt tilgang til råd og utvalg som tilbyr veiledning i etiske, praktiske og teologiske spørsmål.

Hovedkontoret for De frie venner er allerede samlokalisert med Pinsebevegelsens Lederråd og andre fellestiltak i Pinsebevegelsen.

Vi har en hundreårig historie med adskillelse. 

Stor respekt

– Jeg har stor respekt for det valget De frie evangeliske forsamlinger (DFEF) har tatt i dag og jeg har forståelse for at det ikke er like lett for alle, sier Sigmund Kristoffersen, leder for Pinsebevegelsen i Norge, til Korsets Seier.

Kristoffersen er en av talerne under De frie venners landsmøte, og tilstede under det viktige valget fredag ettermiddag.

LES MER: KS besøkte Solstrand (i 2018) for å lodde stemningen. 

– Det har vært dialog mellom de to bevegelser siden 2014 og det har utviklet seg et nærmere og godt samarbeid mellom Pinsebevegelsen (PB) og DFEF i disse årene. Vi har gjensidig tillit og respekt for hverandres historie og for menighetens egenart, sier Kristoffersen til Korsets Seier. 

 – Vi har en hundreårig historie med adskillelse, der vi har gått side om side som to parallelle bevegelser. Ingen kan endre historien, men den må heller ikke hindre valgene vi gjør i dag. Nå var tiden mer enn noen gang moden for en felles fremtid og til å legge historien bak oss og ta et ansvar for å gi de rette signalene til de kommende generasjonene. I dag er det ikke vesentlige teologiske forskjeller eller virksomhetsformer mellom DFEF og Pinsebevegelsen.

PORTRETT: Kjell Ohldieck

Krevende

 – Utviklingen som har vært i Norge de siste årene er krevende og utfordrende og jeg tror det er viktigere enn noen gang å stå sammen og samle ressursene nasjonalt for å ha en større påvirkning og betydning i samfunnet og for å fullføre misjonsbefalingen. Det vil alle menighetene og Guds rike være tjent med, sier Kristoffersen.

Han presiserer at de lokale menighetenes selvstendighet og frihet er grunnleggende både i De Frie venner og Pinsebevegelsen, og vil ikke bli annerledes i fremtiden. De lokale menighetenes initiativ er viktigere enn noen gang og vil være avgjørende for vår framtid.

Nå var tiden mer enn noen gang moden for en felles fremtid. 

DFEF og Pinsebevegelsen

De frie venner har idag 65 lokalmenigheter i Norge med til sammen rundt 4.000 medlemmer.

Disse får nå tilgang til alle ressurser innen Pinsebevegelsen, på lik linje med Pinsebevegelsens egne menigheter. De får også stemmerett på Pinsebevegelsens årsmøte. På nasjonalt plan vil administrasjonene samordnes.

Fusjon i framtiden?

Det skal gjøres en evaluering i god tid før Landsmøtet 2022, som tar den endelige avgjørelsen på om samarbeidet skal bli permanent. Det kan føre til en fullstendig fusjon mellom bevegelsene.

På lokalt plan har De frie venner et godt forhold til menigheter i Pinsebevegelsen. Man samarbeider allerede om det frikirkelige konfirmasjonsalternativet «Tentro», bibelskole og man bruker ofte forkynnere fra Pinsebevegelsen. Ungdomsvirksomhetene i de to bevegelsene, har allerede slått seg sammen til et felles styre. 

kommentarer