Flere tusen søkte frelse Hovedsak / Samfunn

 

Vekkelsesmøter i Ukraina i juni resulterte i en ny start for 2.500 mennesker.

 

Tekst: Anne Gustavsen

Open Hearts evangeliserings-turné i Ukraina i juni resulterte i at over 2.500 mennesker ba frelsesbønn. Mange vitnet om mirakler og helbredelser i forbindelse med møtene, som blant annet ble holdt i nærheten av krigsområdene. Fattige ukrainere fikk matpakker, og flere tusen barn fra krigsområdene har fått gratis sommerleir av Open Heart.

Møte etter granatsmell

Fra Norge reiste denne gangen en gruppe på 21 nordmenn, sammen med evangelist og misjonsleder Halvard Hasseløy, misjonær Helge Flatøy og pastor Mark Wootton. De øvrige i gruppen var fra Ålesund, Oslo, Fredrikstad og Heimdal.

– I en av byene i krigsområdene måtte vi avlyse stadion-møtene og heller samles til friluftsmøte et annet sted, på grunn av granatskudd, forteller Hasseløy.

– Det gjorde sterkt inntrykk å se hvordan veiene i krigsområdene var preget av krigen, de var delvis ødelagt og det var lite trafikk, forteller  Wootton, pastor i Tabernaklet, Haugesund, til Korsets Seier.

Sterke inntrykk

– Vi måtte forbi to sikkerhetsposter før vi nærmet oss byen. På visse steder var vi 300 meter fra krigsfronten. Her møtte vi et folk som følte seg glemt. Open Heart er til stede månedelig med helt grunnleggende hjelp. Takknemligheten de møtte oss med gjorde sterkt inntrykk og ikke minst satte det spor å møte krigsbarna. På alle steder vi besøkte ble det satt av tid til å forkynne evangeliet, om det var på parkeringsplasser, samfunnshus eller ved utdeling av mat Vi så massevis av mennesker søke Jesus til frelse, jeg må si jeg har sjeldent sett et slik gjennombrudd når evangeliet forkynnes, sier Wootton.

– Open Heart driver et enormt arbeid for dem som lider. Men størst av alt er kjærligheten Jesus selv viser mennesker igjennom frelse, helbredelse og en ny start. Et arbeid det er verdt å støtte, mener Flatøy etter reisen.

3.000 på stormøte 

Det største vekkelsesmøtet Open Heart arrangerte denne gangen var på stadion i Korosten 16. juni, der mer enn 3.000 mennesker kom for å høre evangeliet og mange vitnet om mirakler.

 

kommentarer