Pride Leder
Vi kan ikke bruke tid på å fordømme det, men heller snakke om hvordan vi møter det. 
Noen ganger må man skrive om Pride, selv om vi innrømmer at det ikke frister. Det betyr likevel ikke at vi ikke bryr oss. Homospørsmålet reiser nemlig også et annet spørsmål, nemlig hvordan vi leser Bibelen. 
Det har vært argumentert med at spørsmål om kvinnelig lederskap og gjengifte gjorde og gjør det samme. Vi opplever derimot en større tvetydighet i disse spørsmålene. Det kan argumenteres godt, med bakgrunn i et klassisk bibelsyn, for ulike standpunkt. I homospørsmålet er det vanskeligere, eller rettere sagt umulig, slik Korsets Seier ser det. Vi kan ikke se at Bibelen argumenterer for noe annet enn et samliv mellom mann og kvinne, selv når vi forsøker. Derfor er vi forpliktet til å stå for dette klassiske samlivssynet. I barndommen husker jeg det ble sagt at: «Vi er et annet folk.» I dette spørsmålet kan vi ikke regne med å bli forstått, ofte heller ikke tolerert. 
Standpunktet vil tvert imot koste. Senest på mandag møtte informasjonsleder Espen Ottosen i Norsk Luthersk Misjonssamband aftenpostenkommentator Ingeborg Senneset. Senneset mener religiøse krefter vil kontrollere andres seksualitet med en solid dose helvetesfrykt. Hun har selv vokst opp i et religiøst miljø og kjenner fortsatt på den eksistensielle angsten forbundet med avgrunnen. Det er lett å ha medfølelse og forstå hennes fortvilelse. 
Ottosen forsøker å svare prinsipielt:  «Dessverre skiller ikke Ingeborg Senneset i kommentaren ’Homofili og helvete’ tydelig mellom å begå overgrep og å mene noe annet enn hun selv gjør.» Han gjør det godt. 
Vi er forpliktet til å være enig med Ottosen både teologisk og når det kommer til ytringsfrihet og vern av minoriteter. Samtidig er det lett å forstå Senneset. Den smerten, som følgelig skaper et sinne mot kristne miljøer, er begripelig. Guds ord er også dårskap for mange nordmenn, noe Bibelen lover at vi vil kjenne på kroppen. 
I 2019 er kristnes syn på homofilt samliv i høyeste grad dårskap. For folk flest er det klassiske ekteskapssynet hjerterått og diskriminerende. Likevel kan vi ikke være overrasket, sinte eller skuffet. Dette er vi jo lovet. Selv om det er fristende for noen å svinge med verbale never, foreslår jeg heller Jesu eksempel i møte med Sakkeus eller Peter. 
Denne uken skriver vi om Skeivt Kristent Nettverk som vil slåss for et annet homosyn i blant annet Pinsebevegelsen, slik Åpen Kirkegruppe har gjort i Den norske kirke. Dette ville komme før eller senere, og det vil teste oss. Om vi ikke møter dette med en forpliktelse til Guds ord – både når det gjelder kjærlighet, omsorg, forståelse, tålmodighet og tydelighet – vil norske frikirker sprenges i filler innenfra. 

kommentarer


Anbefalte innlegg