Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder

 

Det er kraft i våre ord om hvem vi er i Kristus.

 

Evangeliet om tilgivelse fra synd, omvendelse og et nytt liv gjennom Jesu forsoning på korset, er et kraftfullt og livsforvandlende budskap.

Den nye åndelige fødselen som skjer idet vi sier ja til at Jesus skal bli vår frelser og Herre, er intet mindre enn en mektig forvandling. Vi blir nye mennesker!

Det handler om at vi har fått en helt ny identitet. I Kristus. Gud ser på oss gjennom Jesu forsoning. Han ser en ny skapning. Men hva ser vi?

Det vi taler ut, blir sant for oss.

Det kan være vanskelig for oss mennesker å gripe frelsen og det nye livet som vi har fått ufortjent av bare nåde. Altfor ofte blir vi sittende fast i det som tilhører det gamle mennesket og bekjenner våre svakheter. Gamle vaner og synder sitter som klistret i vårt sinn, og hindrer oss i å se oss selv som den nye skapningen vi er i Kristus. Når Gud kaller eller leder oss inn i oppgaver og tjenester, er det nærliggende for oss å holde fram vår brokete fortid, våre feiltrinn og svakheter, som unnskyldninger for å si nei til det Gud vil bruke oss til.

Derfor er det viktig hva vi bekjenner. Det vi taler ut, blir sant for oss. Ord skaper. Derfor snakker Bibelen mye om bekjennelse. For eksempel: «… dersom du med din munn bekjenner… da skal du bli frelst».

Som kristne trenger vi å praktisere kraften i vår bekjennelse av den vi er i Kristus. Det vil føre til at vår nye identitet blir sann for oss selv, og ikke bare som en generell kristen sannhet.

Ditt fjell trenger å høre din stemme. Tal Guds ord inn i dine omstendigheter.

Guds ord i din munn har kraft. Når vi snakker ut Guds løfter og Guds sannheter som han har formidlet gjennom sitt ord, forløses Guds kraft.

Gud liker å høre din stemme. Bruk den til å bekjenne Guds løfter over ditt liv og din framtid. Tal ut din posisjon i Kristus som et våpen når djevelens brennende piler prøver å ramme deg og sette deg ut av spill.

Det vi sier om oss selv og omstendighetene må styres av det Guds ord sier om oss. Vår bekjennelse må ikke preges av følelser eller dagsform, den må befinne seg på samme bølgelengde som Guds ord. Når vi bekjenner hvem vi er i Kristus og løftene vi har i ham, forsvinner umulighetstenkningen, perspektivet endrer seg, og vår tro vil vokse. Begynn å fortelle deg selv at du er kjøpt fri fra synden, du er en ny skapning i Kristus. La din tale være samstemt med det han har gjort for deg.

I Matt 17,20 står det: «Sannelig, jeg sier dere: Om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet: ’Flytt deg herfra og dit!’ – og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere».

Ditt fjell trenger å høre din stemme. Tal Guds ord inn i dine omstendigheter. Det gjorde David da han sto foran kjempen Goliat som en vever tenåringsgutt. Faktum var at Goliat var mye større og sterkere enn David, men sannheten var at Gud var med David, og hadde gitt ham løfter om at han skulle seire. Og det var akkurat det som skjedde, selv om omstendighetene så helt umulige ut.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg