Pinsebevegelsen konkluderer om gjengifte Hovedsak

Teologisk Refleksjonsgruppe har lagt ut en endelig versjon om det kontroversielle spørsmålet.

 

 • Tekst: Utdrag fra Teologisk Refleksjonsgruppe

LES HELE dokumentet på Pinsebevegelsens nettsider her

I Pinsebevegelsens trosgrunnlag, under punktet om skapelsen, sies følgende om ekteskapet:

Vi tror at Gud har innstiftet ekteskapet mellom kvinne og mann som den naturlige rammen for samliv.

Det er viktig som aldri før å forkynne hva Guds ord sier om ekteskapet. Forekomsten av skilsmisse og gjengifte har økt betydelig de senere år, også i våre menigheter. Innflytelsen fra det sekulære samfunnet er stor. Vi må fremheve den store verdien det livslange ekteskapet har både for ektefellene og barna, og for Guds rike.

Samtidig må vi ta menneskers livssituasjon på alvor og gi Bibelens svar på spørsmålet om skilsmisse og gjengifte. Det er grunn til å tro at det finnes to hovedsyn i den norske pinsebevegelsen. Det ene hevder at det finnes bibelske grunner for å oppheve et ekteskap, men at gjengifte ikke er mulig. Det andre forstår utsagn i Bibelen på en slik måte at det i gitte tilfeller åpnes for både skilsmisse og gjengifte.

Artikkelen fortsetter under bildet. 

NY START: Over fire sider våren 2018 fortalte KS historien om pastor Bjørn Roger Hansen (60) og kona Inger-Lill Eberson Hansen som ble skilt på hver sin kant. I november 2001 giftet de seg. Da hadde de til sammen seks barn.

Vårt mål er å gi veiledning og konklusjoner som ligger så tett opp til Bibelens forståelse som mulig, ikke å finne ut hvordan vi kan tøye strikken lengst mulig, for å tilpasse oss tiden vi lever i. Vi vil vite hva Guds ord sier og innrette oss etter det.

Ettersom tekstene som omhandler skilsmisse og gjengifte forstås noe ulikt, vil vi ha en ydmyk tilnærming til problemstillingen. Det er viktig at vi også i fremtiden kan behandle hverandre med respekt og forståelse. Ingen må oppleve at de går på akkord med sin egen samvittighet. Samtidig ønsker vi å utfordre standpunktene den enkelte har, og prøve disse på Guds ord. Vi håper dette dokumentet kan være til hjelp i så henseende.

REPORTASJE: Pastoren som giftet seg på ny. 

Ekteskapet er en pakt

Slik ekteskapet fremstilles i Bibelen, hersker det liten tvil om at det skal være monogamt og livslangt. Da Jesus ble utfordret angående sitt syn på ekteskapet, viste han til Første Mosebok 1,27-28 og 2,24. Begge skriftstedene har å gjøre med skaperordningen.

Han svarte:

«Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa: «Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp. Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille».» (Matt 19,4-6; jf. Mark 10,6-7)

LEDER: Karl Andreas Jahr drøfter skilsmisse og gjengifte.

Det hebraiske ordparet for «forlate» og «holde fast ved» er ofte brukt i forbindelse med inngåelse av pakter eller bindende avtaler. Når ektefellene forlater foreldrene for å holde fast ved hverandre, forlater de ett lojalitetsforhold, og innleder sammen et nytt.

At mannen skulle “forlate sin far og mor” var ikke en oppfordring til at unge gutter skulle flytte hjemmefra for å innlede et samliv. Den sosiale rammen om samlivet på bibelsk tid var vanligvis den patriarkalske storfamilien, hvor det ikke var mannen, men kvinnen som forlot sin familie når ekteskapet ble inngått. Ordet om å “forlate” sikter altså ikke først og fremst til en geografisk forflytning, men angir en ny sosial status. Ved ekteskapsinngåelsen ble mannen knyttet til sin kone med sterkere bånd enn til sine foreldre. Denne pakten fremstilles derfor som eksklusiv, i forhold til alle andre mellommenneskelige relasjoner som er nevnt i Bibelen.

Dette er utgangspunktet for Teologisk Refleksjonsgruppe. Utredelsen og konklusjonene finner du her.

 

Fakta om Teologisk Refleksjonsgruppe

Lederrådet utfordret i 2013 en teologisk refleksjonsgruppe til å jobbe med teologiske og etiske spørsmål. Refleksjonsgruppen skal jobbe fritt og uhildet og legge frem redegjørelser og drøftelser som belyser forskjellige teologiske synspunkter.

Dette kan også danne grunnlag for emner til behandling i Samtaleforum som vil føre til samtaler for å bekrefte Pinsebevegelsens teologi, lære og praksis.

 • Førsteprioritet er å underbygge punktene i Trosgrunnlaget
 • Lederrådet kan adressere tema som refleksjonsgruppen bør arbeide med
 • Refleksjonsgruppen kan fortløpende arbeide med tema som gjøres tilgjengelig i egne arbeidsdokumenter 

Medlemmer

 • Øyvind Gaarder Andersen, leder
 • Karl-Inge Tangen, nestleder
 • Pål Helmersen
 • Terje Berg
 • Jan Inge Jenssen
 • Geir Stomnås
 • Kent Andersen
 • Grete Andersen
 • Arne Øystein Rambekk
 • Rakel Ystebø Alegre
 • Magnus Nebdal
 • Sigmund T Kristoffersen, har møterett i Teologisk refleksjonsgruppe som leder av Pinsebevegelsen

kommentarer