Pinsemenigheter sletter gjelden til Helgeland Folkehøyskole Kristenliv

Under årets Samtaleforum ble også hyppighet av helbredelsesforkynnelse debattert. 

 

Tekst: Anne Gustavsen, Deborah Selbekk Lunde og Karl Andreas Jahr
Foto: Tor Inge Andersen

Nærmere 100 delegater og ledere fra Pinsebevegelsen i Norge er samlet på Hedmarktoppen Folkehøyskole mandag og tirsdag denne uken.

Tradisjon tro arrangeres samtaleforum og årsmøtekonferanse for Lederråd, Pinsemisjonen og andre fellestiltak i Pinsebevegelsen.

LES MER: Korsets Seier lanserer ny serie på nett

Milliongjeld 

Mandag ettermiddag var framtiden for flere av fellestiltakene oppe til drøfting. Blant annet diskuterte man om Helgeland Folkehøgskole skal få ettergitt gjeld på en halv million til Pinsebevegelsen.

Gjelden ble opparbeidet da skolen kom i økonomiske problemer på begynnelsen av 2000-tallet. I 2004 gikk en rekke pinsemenigheter sammen om å gi skolen et rentefritt lån.

– Økonomien er ikke friskmeldt ennå. Det er bakgrunnen for at styret må være tydelig på at vi ikke kan betale gjelden til de to menighetene nå, sier Svein Oddvar Iversen, nestleder i styret ved Helgeland folkehøgskole.

Tro på fremtiden

Rektor for folkehøyskolen, Redvald Hjulstad, fulgte opp med gode nyheter. Nå har menigheter og fellestiltak ettergitt folkehøyskolen til sammen 6.670.900 kroner.

– Vi har et tilnærmet enstemmig vedtak fra årsmøtet om at vi skal henvende oss til menighetene som til sammen har forlenget rente og avdragsfrie lån på 1.417.000 i fem år, og be de om å vurdere en gang til om de skal ettergi.

Hjulstad har stor tro på at det vil skje.

– Med tanke på at de fleste av disse menighetene har vært med på å stemme ja til forslaget i årsmøtet så er det et godt utgangspunkt for ytterligere ettergivelse, sier Hjulstad til Korsets Seier.

Rektoren opplever at Pinsebevegelsen gjør et kollektivt løft. Han tror dette vil bidra til at skolen kommer i en svært god posisjon for videre satsning.

Evangeliesenteret, som tok over driften av folkehøyskolen i 2012, melder om at de hadde 35 elever 2017 og 45 i år, mens neste år har 60 elever takk ja til plass.

LES OGSÅ: Pinsemisjonen må forankres i lederskapet

Pastorer drøftet helbredelse

Pinseteolog Øyvind Garder Andersen ved Høyskolen for Ledelse og Teologi fortsatte Samtaleforum med å innlede til samtale om temaet «helbredelse», noe som engasjerte til videre diskusjon. Listen med pastorer som også ville ytre sine synspunkter ble lang.

Andersen pekte på at helbredelse må proklameres gjennom forkynnelse, demonstreres ved forbønn for syke og argumenteres for gjennom trosforsvar. Han minnet pinselederne om at det er pinsebevegelsens forvaltningsansvar å forkynne helbredelse og be for mennesker i Guds kraft.

Han oppfordret tydelig til mer forkynnelse om temaet.

– Uten forkynnelse om helbredelse, Åndens kraft og nådegaver vil vi heller ikke få pentekostale menigheter, og en slik virkelighet tror jeg ikke vi ønsker, sa Garder Andersen.

LES MER: PYM endrer navn og strategi

KS og Pinsemisjon

Pinsepastorer og andre ledere i Pinsebevegelsen rakk også å drøfte Korsets Seiers fremtid og vedtektene til Pinsemisjonen.

Samtaleforum mandag kveld forbereder de offisielle årsmøtene til Pinsebevegelsen tirsdag. Da legges regnskapene frem i tillegg til presentasjon av ulike rapporter, formelle valg gjennomføres og mandater utgis.

 

kommentarer