Filadelfia Vennesla misset søknadsfristen – nektes millioner Samfunn

Pinsemenigheten misset søknadsfristen med 13 dager, og er én av fire menigheter som lidd samme skjebne.


Tekst: Karl Andreas Jahr
Foto: Wikimedia

Ifølge hovedpastor Gunnar Jeppestøl medfører forglemmelsen et tap på over to millioner kroner, ifølge Fædrelandsvennen.

Nå utelukker sørlandspastoren verken oppsigelser eller permitteringer. Det vil gå utover arbeidet blant barn, ungdom, eldre og syke, frykter pinsemenigheten med nærmere 1500 medlemmer.

– I et brev som fylkesmannen sendte ut i fjor sommer, stod det at det i år ikke ville bli sendt ut noe søknadsskjema til hver enkelt menighet. Denne opplysningen ble oversett av medarbeideren vår som i flere år har gjort dette arbeidet i menigheten på dugnad, sier Jeppestøl til fvn.no.

LES MER: – Kristne organisasjoner blir motarbeidet og diskriminert

Tvilsomt fra Staten

– Bakgrunnen for tilskuddet tilsier at dagens forvaltning av tilskuddsordningen er meget tvilsom, skriver Jan Halvor Harsem på Facebook.

Han er kjent skikkelse i Pinsebevegelsen og har lenge vært kritisk til måten den statlige trosstøtten fungerer.

Harsem påpeker at søknadsfristene varierer fra år til år, at informasjon er forvirrende og mangelfull og at Staten stiller for høye krav til små menigheter som ikke råd til å lønne administrasjon.

Dette er i realiteten penger som medlemmene av menigheten selv har betalt over skatteseddelen.

– Det er ganske brutalt når det inntreffer negative konsekvenser som vi dessverre ser hvert eneste år, og ansvaret kanskje blir lagt på personer som har gjort så godt de kan, men likevel av forskjellige årsaker har mistet fristen, advarte han i Verdidebatt allerede i februar.

Særlig beklager Harsem at innvandrermenigheter ofte går glipp av penger de har krav på grunnet språkbarrierer og dårlig oppfølging fra myndighetshold.

– Statens rigide praktisering av fristen er etter min mening i konflikt med andre målsettinger som f.eks integrering, veiledning og hjelp til å forstå og komme i kontakt med norsk offentlig administrasjon, skrev han på Verdidebatt.

Forøvrig er Harsem gift med pastoren i Filadelfia Hønefoss, Carina Grelland Harsem.

LEDER AV PINSEBEVEGELSEN: Kristnes nye situasjon i Norge. 

Menighetens penger

Fylkesmannen i Agder har også avvist klagen fra Filadelfia Vennesla og de tre menighetene. Sammen har de nå engasjert advokat Knut Rognlien via Norges kristne Råd.

– Dette er i realiteten penger som medlemmene av menigheten selv har betalt over skatteseddelen, og som myndighetene fordeler utifra godkjente medlemslister. Det fremstår som svært urimelig å operere med en ufravikelig tidsfrist. I dette tilfellet var det også bare snakk om at søknaden ble levert inn noen få dager for sent, sier han til Fædrelandsvennen ifølge Vårt Land.

kommentarer