Kan få USAs strengeste abortlov Samfunn

Delstaten Alabama er nær ved å innføre et nærmest totalforbud mot abort. Siste hinder er Høyesterett.


Den folkevalgte forsamlingen i delstaten Alabama sør i USA har godkjent en lov som i praksis forbyr abort.

Det eneste unntaket er hvis den gravide kvinnens liv er i fare. Det skriver NTB.

Guvernøren har siste ord

Den nye abortloven ble godkjent torsdag og skal videre til delstatens republikanske guvernør Kay Ivey for endelig godkjenning.

Hvis guvernøren godkjenner den, vil Alabama få den strengeste abortloven i USA.

Guvernør Ivey har så langt ikke sagt sin mening om loven.

Hvis den nye loven blir godkjent vil den ikke straffe kvinnen som tar abort, men personen som utfører aborten.

LES OGSÅ: Tillater abort frem til fødselen.

Alabama innskrenker – New York utvider

Det er ikke mange måneder siden en annen amerikansk delstat vedtok en annen oppsiktsvekkende abortlov. Men den gang i den andre enden av skalaen.

I januar i år vedtok delstaten New York en abortlov som tillater abort etter uke 24.

Den nye loven, som fikk navnet «Reproductive Health Act» gjør det lovlig å ta abort på foster i det tredje trimesteret, og i praksis helt frem til fødselen.

Nå går delstaten Alabama hen og innfører en nærmest omvendt lov.

Misvisende abortnyhet

USA-ekspert Jan Arild Snoen mener derimot at NTBs versjon av abortnyheten fra Alabama er misvisende. NTB hevder at «Den folkevalgte forsamlingen i delstaten Alabama i USA har godkjent en lov som i praksis forbyr abort, med ett unntak – hvis den gravide kvinnens liv er i fare.»

– Det er en åpenbar mangel i meldingen, nemlig at det ikke nevnes at dette er grunnlovsstridig. Retten til selvbestemt abort ble avklart av Høyesterett i 1973 – Roe v. Wade, skriver Snoen i den borgerlige nettavisen Minerva.

Siden har ikke loven vært utfordret utover spørsmål om praktisk gjennomføring. I flere tilfeller har høyesterett annulert slike forsøk fra konservative stater.

Alabamas forslag er å forby abort etter at fosteret har tydelige hjerteslag, vanligvis etter omkring seks uker, skriver VG. Det radikale forslaget er vedtatt av 16 staten, men er nok en gang prisgitt Høyesterett.

Selv om høyesterett i dag har en sammensetning der fem av ni dommere er såkalt konservative. Snoen tviler likevel på at alle fem vil endre loven.

– Min vurdering er at Thomas og Alito ganske sikker vil omstøte retten til selvbestemt abort. Når det gjelder de to Trump-utnevnte, Gorsuch og Kavanaugh, er det usikkerhet. Men jeg er rimelig sikker på at høyesterettsjustitiarius Roberts ikke vil omstøte den, skriver Snoen i Minerva.

kommentarer