Leder for Pinsebevegelsens Lederråd Leder

Vi kan oppleve mer overnaturlig kraft.


Tekst: Sigmund Kristoffersen

Som pinsevenner er det naturlig og en selvfølge at vi fungerer i og framelsker bruk av nådegavene. Jeg tror vi kan oppleve mye mer av overnaturlig kraft og Åndens manifestasjoner (1 Kor 12,7) enn vi gjør i dag. Samtidig som vi er frimodige, må dette gjøres på en sunn og god måte. 

Nådegavene som beskrives i 1 Kor 12 er først og fremst gitt for at menigheten skal bli bygd opp. Unntaket er tungetalens nådegave, som er gitt oss til egen oppbyggelse. Paulus begynner med å si at vi trenger kunnskap om Åndens gaver (v. 1). Det betyr at forkynnelsen om nådegaver og bruken må prioriteres i menigheten. Paulus sier at «troen kommer av det budskapet en hører» (Rom 10,17). En har sagt at en må ta nådegavene i kapittel 12, dyppe dem i kapittel 13 (kjærligheten) og bruke dem slik som kapittel 14 beskriver. 

Nådegavene filtreres gjennom oss som ufullkomne mennesker.

I kjølvannet av karismatikk og bruk av nådegavene har det alltid vært en del fysiske ytringer og menneskelige utslag. Thomas B. Barratt sa det slik:

«Den predikant som ikke vet hva ’helliggjørelsens nådeverk’ er, er farlige predikanter. Den som bare har søkt kraften uten å ha et renset hjerte, vil falle for eget grep.»

Jeg tror vi alle opplever spenningen mellom det naturlige, rasjonelle, menneskelige, jordiske og det overnaturlige. Vi er mennesker som samtidig har en åndelig dimensjon. Nådegavene filtreres gjennom oss som ufullkomne mennesker, og derfor må vi være bevisste på at alt det som skjer ikke nødvendigvis er perfekt og fullkomment. 

Paulus sier vi skal jage etter kjærligheten, søke åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk.

Fakta er at de åndelige gavene ikke gis når vi har nådd en viss modenhet. Vi er heller ikke mer åndelige om vi fungerer i nådegaver. Åndelighet handler om Åndens frukt i våre liv som er «kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse» (Gal 5,22–23).

Det er viktig å være klar over at Åndens gaver gis oss mens vi er på vei. Det er utfordring for oss, men det betyr ikke at vi skal bruke nådegavene mindre. Paulus sier vi skal jage etter kjærligheten, søke åndsgavene med iver, særlig det å tale profetisk (1 Kor 14,1). «Vær ivrige etter å tale profetisk, og hindre ikke tungetale. Men la alt gå sømmelig og ordentlig for seg!» (v. 39–40). 

Tradisjonelt har nådegavebruk i våre menigheter dreid seg om profetiske ord og tungetale med tydning. La oss rikelig søke etter alle gavene som Ånden har gitt oss.

I denne tid trenger vi åndelig dømmekraft (bedømme ånder) som skiller mellom hva som er ekte og falskt. Alle gaver som er gitt oss er av den ene og samme Ånd. 

kommentarer


Anbefalte innlegg