– Sosialdemokrati mest i tråd med Jesu ord Hovedsak

Organisasjonen Kristne Arbeidere feirer 80 år i år og tror samfunnet blir bedre dersom kristenbevegelsen og arbeiderbevegelsen trekker i samme retning.


– Vi er ikke en høyrøstet organisasjon, men tror på dialog og rolige samtaler. Vi ønsker å aktualisere budskapet om Jesus i ulike fora, sier sentralstyreleder i Kristne Arbeidere, Jan Rudy Kristensen.

Han mener kristne har mye til felles med arbeiderbevegelsen i hvordan man mener et samfunn bør styres.

– Vi mener den beste måten å gjennomføre en Kristus-lik politikk på er å jobbe for et sosialdemokratisk samfunn. Vi tror det er mest i tråd med Jesu ord. Ideologien til høyresiden, der alle er sin egen lykkes smed, tror vi ikke er i tråd med det Kristus ville gjort.

Kristensen påpeker at de har respekt for at folk er kristne i alle politiske sammenhenger.

– Men vi tror den beste måten å virkeliggjøre Jesu idealer på er gjennom et sosialdemokratisk samfunn der alle er like mye verdt, slik de er for Gud. Kapitalismen har aldri jevnet ut forskjeller, sier han til Kristelig Pressekontor.

Det var mange som ble veldig begeistret etter utspillet til Hareide

Forkynnelse og politisk innflytelse

Da Norges Kristne Arbeideres Forbund ble stiftet i februar 1939 var det to til dels ulike visjoner som møttes og løp sammen: Et ønske om å forkynne evangeliet for industriarbeidere, og et ønske om å få en kristen stemme inn i arbeiderbevegelsen og Arbeiderpartiets politikk.

– Den spenningen har preget organisasjonen lenge. I dag er det ikke lenger noe som heter bedriftsandakter og man prøver heller å være en premissleverandør inn i den politiske debatten, sier Nils-Petter Enstad.

Han er i gang med å skrive en bok om Kristne Arbeidere, som organisasjonen heter i dag. Boken skal være ferdig til jubileet som markeres til høsten.

– Organisasjonen identifiserer seg nok mest med Arbeiderpartiet, men du har også moderate SV-ere og radikale KrF-ere der, sier Enstad.

Han forteller at de fleste i Kristne Arbeidere naturligvis heiet på rød side under KrFs veivalg høsten 2018.

– Det var mange som ble veldig begeistret etter utspillet til Hareide og tilsvarende skuffet da det falt, sier Enstad.

LES MER: Forfatter frykter frimodige kristne

Lagt merke til i AP

Under krigen ble den politiske delen av arbeidet til Kristne Arbeidere lagt på is og misjonstanken hadde stort forsprang i organisasjonen da freden kom, ifølge Enstad.

– I disse første årene var Arbeiderpartiet veldig oppmerksomme på Kristne Arbeidere. Kristelig Folkeparti, som da var et nytt parti, hadde gjort et veldig bra valg i 1945, og selv om Arbeiderpartiet også gjorde det veldig bra, så de at kristne var en velgergruppe de ikke kunne overse.

Enstad har bladd mye i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek.

– Jeg fant blant annet en erklæring fra Håkon Lie om at «Kristne Arbeidere har sentralstyrets fulle tillitt». Det var det viktig for dem å få fram, sier forfatteren.

Tidlig på 50-tallet var det opptil 8000 medlemmer i Kristne Arbeidere, men så flatet det ut etter hvert. I dag er det rundt 400 aktive medlemmer igjen.

Styreleder Kristensen forteller at organisasjonen også i dag har god dialog med politikerne i Arbeiderpartiet.

– Vi skal blant annet møtes til samråd 7. mai. Da inviterer Arbeiderpartiet og Kristne Arbeidere ulike kirkeledere til samtale med Aps ledelse og stortingsgruppe. Vi har slike samråd med ujevne mellomrom, sier han.

(Abortsaken) gjorde nok at mange som hadde vært med i Kristne Arbeidere mistet motivasjonen, og mange meldte seg ut av Ap.

Konflikter og abortsak

Enstad mener kløften mellom arbeiderbevegelsen og kristenfolket var større på 30-tallet, da Kristne Arbeidere ble startet, enn den er i dag.

– Hans Lindal, lekpredikanten som sparket i gang dette arbeidet, var fra Hedmark. Der var kløftene veldig store. Folk hadde nok respekt for kirka, men regnet seg ikke som kristne. Andre steder i landet var det mer samarbeid mellom arbeiderbevegelsen og kristenfolket, sier Enstad.

I nyere tid eskalerte konfliktene med abortdebatten på 70-tallet.

– Denne saken ble veldig vanskelig for mange kristne arbeidere. Da den kom opp, var man tydelige på at man var imot. Men så ble abortloven vedtatt, og bortsatt fra KrF var det ikke noen politisk motstand mot den etter 1980. Dette gjorde nok at mange som hadde vært med i Kristne Arbeidere mistet motivasjonen, og mange meldte seg ut av Ap, forteller han.

MØTET MED GUD: Kommunist frelst av mammas bønner

– Uegnet for skyttergravene

Kristensen er enig med Enstad i at abortsaken har vært en av de tyngste sakene for Kristne Arbeidere, og han sto selv midt i debatten på 70-tallet.

– I dag tror jeg de fleste ikke har noe godt alternativ til dagens abortlov, men alle, fra høyre til venstre, mener jo aborttallene må ned, sier han og mener det er der kampen bør tas.

Styrelederen synes ikke måten KrF blåste liv i abortdebatten på i høst, var spesielt lur.

– Det gagner ikke saken. Viktige etiske spørsmål som gjelder menneskeliv og menneskets framtid, egner seg ikke for skyttergravskrig, men for lavmælte samtaler. Kristne Arbeidere ønsker å bidra til å finne rom for løsninger som faktisk kan hjelpe fremfor å skåre billige politiske poeng, sier Kristensen. KPK

kommentarer