Nåde til vår neste Leder

At Jesus døde på korset er en gave vi er kalt til å speile.


«Skam suger livet ut av et menneske», skriver den svenske hillsongpastoren Andreas Nielsen på baksiden av ukens avis. I overskriften spør han hvem som har lært oss skam. 

De siste ukene har vi først skrevet om angst og deretter om depresjon knyttet til tro. Når jeg hører Kristine Hovda, Hannah Hasseløy  og andre fortelle om hvordan kristendom ble noe negativt, slår det meg hvordan skammen limer dette sammen. Skammen leder oss inn i ensom kamp i vårt indre og unngår samtidig at våre nærmeste kommer for nære. Frykten for å bli avslørt og deretter avvist er for stor. 

Lyset når inn og river mørket i filler.

Helliggjørelse er noe vakkert og gudgitt, men den må være drevet innenfra, motivert av Guds nåde og kjærlighet. Motiveres den av ytre faktorer som kirke, forbilledlige ledere og foreldre, kan resultatet fort bli skuespill, løgn og hemmelighold. 

Selv gikk jeg tre år i Ungdom i Oppdrag etter videregående. I ettertid ser jeg på denne tiden med stor grad av glede. UIO skal ha for at de legger vinn på å forkynne Guds farshjerte til sine unge disipler, og at denne kjærligheten er urokkelig. Blant tidligere UIOere er erfaringene i ettertid varierte, men én ting snakker alle positivt om fortsatt; den famøse praten om våre synder; seksuelle synder som lyster, onani, porno og alt det der. Det skjer årlig i de faste smågruppene. 

Jesu nåde får slippe till med sin lindrende, frigjørende kraft.

De to gruppelederne fra staben innleder med å dele åpent og sårbart om sitt liv. Stemningen er intens, nervøs og anspent. Litt etter litt løsner det. Det er faktisk ikke så farlig. Når lederne har delt, så har studentene ofte lyst til å dele. Lysten til å kaste byrdene overvinner skammen. Ganske raskt etterpå begynner guttene å snakke lett og selvironisk om sine seksuelle «dumheter» med smil og latter. De er åpenbart frigjorte. Jesu bror, Jakob, skriver treffende: «Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Et rettferdig menneskes bønn er virksom og utretter mye.» 

Den helbredelsen ser jeg igjen og igjen. Lyset når inn og river mørket i filler. Jesu nåde får slippe til med sin lindrende, frigjørende kraft. Det er kraften av påske.  

kommentarer


Anbefalte innlegg