Cropped studio shot of Jesus Christ extending his arm in assistance Hovedsak

Derfor bør vi følge etter.

FORFATTER: Øyvind Gaarder Andersen, lektor ved Høyskolen for Ledelse og Teologi.

Jeg er pinsekarismatiker.

Jeg tror på Jesu løfte om at vi skal få kraft idet Den Hellige Ånd kommer over oss, slik at vi kan være Jesu vitner (Apg 1,8). Apostlenes gjerninger forteller om hvordan dette løftet ble oppfylt.

Det var lengselen etter kristendom av det slaget man finner i Apostlenes gjerninger som førte til pinsevekkelsen, og senere den karismatiske vekkelsen. Når jeg leser om pinsevekkelsens begynnelse, blir jeg slått av hvilken åndelig hunger som preget pionérene. Tenk hvilken tid de brukte i bønn!

Nå befinner vi oss i det 21. århundret. Men mulighetene for å oppleve den form for kristendom vi møter i Apostlenes gjerninger, er der fortsatt. La lengselen etter å motta Åndens kraft lede oss inn i Guds nærhet, slik at vi kan bli utrustet av ham.

Jeg vokste opp i Pinsekirken Tabernaklet i Bergen. Der fikk jeg tungetalen da jeg var 11 år gammel. Omtrent hele barnekoret ble døpt i Ånden på det tidspunktet. Og 17 år gammel så jeg en dame som hadde vært lam så lenge jeg kunne huske, bli momentant helbredet. Det gjorde et uutslettelig inntrykk.

GAARDER ANDERSEN: «Vi kommer ikke unna Jesu ord om ekteskap»

Jesus som modell

Jesus sa: «Den som tror på meg, han skal også gjøre de gjerninger jeg gjør…» (Joh 14,12). Det betyr at vi skal få ha Jesus som vår modell når det gjelder bruken av Åndens gaver, likesom han er vårt eksempel på det etiske området. Som han var preget av kjærlighet i alt han gjorde, skal vi også være det.

På samme måte er det når det gjelder karismatikk. Løftet om at disse tegn skal følge dem som tror, tegn som blant annet tungetale og helbredelse, gjelder alle senere generasjoner av kristne (Mark 16,15–20).

Det viktige er nettopp å ha Jesus som modell, både når det gjelder karismatikk – og på helliggjørelsens område. Paulus peker på begge disse sidene i 1 Kor 14,1: «Jag etter kjærligheten! Søk med iver å få de åndelige gaver…» Begge deler er like viktig. Han bruker et sterkt uttrykk når det gjelder iveren vi bør ha etter å motta Åndens gaver. Vi kan oversette det med «vær nidkjær etter» (gresk: zeloo). Det samme ordet, i substantivform, anvendes i Joh 2,17 i forbindelse med at Jesus renser templet: «Nidkjærhet (zelos) for ditt hus skal fortære meg.» Det understreker hvor viktig det er å bli karismatisk utrustet. Vi trenger det for å fullføre vårt oppdrag, å være vitner til verdens ende.

Jeg har fått oppleve at blinde har begynt å se og døve begynt å høre.

Karismatikk er viktig

Noen hevder at karismatikk ikke er så viktig. Men om man skal være bibeltro, kan man ikke si det. Det er Jesus selv, og apostlene, som framhever betydningen av Åndens kraft, av tegn og under. Vær nidkjær etter Åndens gaver, skriver Paulus (1 Kor 14,1). Han sa også at han virket «ved kraften i tegn og under, ved Åndens kraft» (Rom 15,19).

Vi ser betydningen av dette i de vekkelsene som pågår i dag i tidligere misjonsland i Sør-Amerika, Afrika og Asia. Kristendommens tyngdepunkt er nå flyttet til disse områdene av verden, og det som preger vekkelsene der, er Ordets forkynnelse og tegn og under.

GAARDER ANDERSEN: Likekjønnede ekteskap – langt mer alvorlig enn ulikt syn på dåp eller alkohol

Som Jesus, så vi

Men kan vi gjøre de samme gjerninger som Jesus gjorde, ja til og med større gjerninger, slik han sa, ifølge Joh 14,12? Jeg gjør ikke det, og jeg kjenner ikke til noen som gjør det fullt ut. Men vi skal få ha det som et mål, en modell å følge.

Ingen av oss er fullkomne i kjærlighet heller. Likevel skal vi ha Jesus som vårt eksempel også her, og ved Ånden la Åndens frukt få vokse fram mer og mer i våre liv. Jeg har fått oppleve at blinde har begynt å se og døve begynt å høre. Samtidig vet jeg at jeg i høyeste grad er underveis, at det er mer å motta – for å være en kanal for Guds kjærlighet og kraft.

Når vi lar oss bruke av Herren, får vi mer.

Jesus var fullkommen

Vi er det ikke. Et bilde som kan brukes for å illustrere dette, er vann. Jesus talte om levende vann som skal strømme fra det indre av den som tror på ham (Joh 7,37–39).

Det betyr at det samme levende vann som strømmet fra Jesus, skal strømme gjennom oss. Våre rør er imidlertid ikke som Jesu rør. Vanntrykket er ikke det samme. Kanskje det bare drypper fra rørene våre. Men la oss huske, det er det samme vannet, den samme Hellige Ånd. Det betyr at bare i en dråpe er det en veldig kraft, bare en dråpe kan utrette store under. Derfor skal vi ikke tenke at det vi har er lite. La oss gi videre det vi har, la Gud få bruke det, og det vil bli av stor betydning for Guds rike.

Da trer også et annet prinsipp i funksjon. Når vi lar oss bruke av Herren, får vi mer. Våre rør renses, vanntrykket vil øke. 

kommentarer


Anbefalte innlegg