Designbarna kommer Samfunn


En frisk gutt med blå øyne? Skal bli!


Av: Ane-Marthe Hop-Hansen

Elisabeth Gråbøl-Undersrud, seniorrådgiver i Bioteknologirådet skrev denne uken en artikkel i Aftenposten Viten. Hun forteller om metoden preimplantasjonsdiagnostikk (PGD) som et amerikansk firma med kontorer i Los Angeles, Mexico og India bruker for å gi par mulighet til å velge øyenfargen på barn som blir til ved assistert befruktning.

Ved PGD kombineres assistert befruktning og genetisk undersøkelse på befruktede egg før det settes inn i livmoren. Ved hjelp av PGD kan man velge embryoer som har de genene foreldrene ønsker å videreføre.

I Norge er PGD et tilbud til par der én eller begge foreldrene har arveanlegg som gir en alvorlig sykdom.

Grensene utvides

Gråbøl-Undersrud skriver at flere tusen barn kommet til verden etter PGD, de aller fleste i USA.

«Til nå har det hovedsakelig vært for å teste og unngå alvorlig sykdom. Men nå utvides grensene», skriver hun, og nevner verdens første kreftfrie baby som ble født i London i 2009. En variant av BRAC1-genet gir høy risiko for bryst- og eggstokkreft. Barnefaren hadde denne farlige varianten, og ved PGD valgte de et embryo uten dette genet.

«Selv om vi i Norge i dag kun bruker PGD til å velge bort embryoer med alvorlig sykdom, kan norske par reise til utlandet å benytte seg av PGD til andre formål hvis de ønsker», skriver hun.

Spørsmålet blir hvor perfekt man skal være for å bli født.


– Hva skal vi gjøre med informasjonen?

Dette er en utvikling som organisasjonen Menneskeverd synes er faretruende.

– Den teknologiske utviklingen gjør at vordende foreldre vil kunne få vite mer og mer om de ufødte. Spørsmålet er hva vi skal gjøre med den informasjonen, sier informasjonsleder Maria Elisabeth Selbekk og nevner at det i Norge diskuteres om fosterdiagnostikk skal tilbys alle kvinner.

En slik undersøkelse avdekker alvorlig arvelig sykdom eller utviklingsavvik, som Downs syndrom, og den tilbys i dag til gravide kvinner som er over 38 år.

Informasjonskrav

Selbekk mener diskusjonen rundt fosterdiagnostikk kombinert med at flere partier foreslår en utvidelse av grensen for selvbestemt abort til 18 uker, gir grunn til bekymring.

– Etter hvert kan foreldre kreve å få vite mer og mer fordi helsepersonell sitter på den informasjonen. Da kan man snakke om et samfunn der man designer barna sine. Spørsmålet blir hvor perfekt man skal være for å bli født, sier hun.

Hun peker også på at for noen få år siden var det mange som hevdet at mulighetene man nå benytter seg av i USA lå langt inn i fremtiden. Hun tror flere krav vil komme fra foreldre som stadig vil vite mer.

– Kravet om selvbestemmelse over sitt eget og sine barns liv blir større og større. Når teknologien finnes, blir det et krav at vi også skal kunne nyttiggjøre oss av informasjonen, sier Maria Elisabeth Selbekk.

kommentarer