Hold abortsaken varm Leder

Alle har rett til liv, fra unnfangelse til naturlig død.


I de siste månedene har abortdebatten blusset opp igjen. Det har vært demonstrasjoner og omkamp om selvbestemt tvillingabort. En debatt som har vært preget av sterke ord og virkemidler.

På tross av disse holdninger og synspunkter, tror jeg det er viktig at abortsaken løftes fram og holdes varm. Abort er ikke et kvinnesaksspørsmål, og kan ikke reduseres til et spørsmål om kvinners rettigheter. Det er et spørsmål om hvem som skal bestemme over liv og død.

Vi kan ikke være politisk korrekte i en så alvorlig sak, selv om vi lett kan bli oppfattet som kvinnefiendtlige og motstandere av kvinners rettigheter. Abortkampen er egentlig en kamp om menneskets verdi og verdighet.

Norges abortpraksis er brudd med det den kristne etikk representerer, og er ikke i samsvar med Guds ord og Guds skaperverk.

Det er mye jeg er uenig med paven og Den katolske kirke i. Men pave Frans’ tale på Petersplassen i oktober 2018 var klar. Han sa at abort «er drap av barn. Og for å ha et lettere liv, blir et uskyldig liv tatt». Barna i mors liv trenger vår beskyttelse og har krav på rettsvern.

Norges abortpraksis er brudd med det den kristne etikk representerer, og er ikke i samsvar med Guds ord og Guds skaperverk. I Salme 139 står det: «For du har skapt mine nyrer, du har vevd meg i mors liv (…) Dine øyne så meg da jeg var et foster. Alle dager er skrevet opp i din bok, de fikk form før én av dem var kommet» (v. 13 og 16).

«Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg, før du ble født, helliget jeg deg» (Jer 1,5).

Hvordan har disse kvinnene som har tatt abort det i ettertid?

I 2018 ble det utført 12.380 svangerskapsavbrudd i Norge. Omtrent hver femte graviditet i Norge ender i provosert abort og flere av disse kvinnene har både fysiske og psykiske ettervirkninger. For mange ble det vanskeligere å ta abort enn det de trodde på forhånd, og mange sliter med dårlig samvittighet, skam, skyldfølelse, selvbebreidelse eller sorg.

Da jeg jobbet med denne artikkelen slo det ned i meg; hvordan har disse kvinnene som har tatt abort det i ettertid? Hva var bakgrunnen, årsaken og videre beslutningsprosess for deres valg? 

Vi må også vise omsorg og gi hjelp til dem som har ettervirkninger av abort.

Da jeg jobbet med denne artikkelen slo det ned i meg; hvordan har disse kvinnene som har tatt abort det i ettertid? Hva var bakgrunnen, årsa-ken og videre beslutningsprosess for deres valg?

Vi kan ha klare tanker og meninger om abort, men et like viktig spørsmål er hvordan man kan møte disse kvinnene med klokskap og kjærlig-het. Hvordan kan vi som kristne og menigheter være med å bidra og være til hjelp slik at de kan få oppleve Guds nåde og tilgivelse? Abortspørsmålet er viktig, men vi må også vise omsorg og gi hjelp til dem som har ettervirkninger av abort.

La oss be for og forsvare det ufødte liv.

kommentarer


Anbefalte innlegg