Fra ortodokse til trosbevegelsen Hovedsak

Norges Kristne Råd ønsker sterkere enhet blant sine medlemmer under visjonen «Kirkene sammen».


Tekst: Karl Andreas Jahr
Foto: Anne Gustavsen

PINSEÅPNING: Leder for Pinsebevegelsen, Sigmund Kristoffersen, holdt morgenandakten under rådsmøte til Norges Kristne Råd.

– Det er ikke alt vi er enige om oss imellom i Norges Kristne Råd, men bønn er noe som samler oss alle. La oss derfor be mer sammen og for hverandre. For bønnens kraft er stor. La oss be mer for hverandre ennå snakke om hverandres ulikheter, sa Sigmund Kristoffersen.

Lederen av Pinsebevegelsen i Norge holdt åpningsandakten da kristen-Norge møttes gjennom Norges Kristne Råd til rådsmøte. Temaet var bønn og enhet.

Kristoffersen poengterte at vi har et felles oppdrag; å bringe Jesus til vår nasjon og søke Guds plan for vårt land og våre kirkesamfunn, så vi kan være lys og salt.

Bredt fellesskap

PINSEDELEGATER: Sigmund Kristoffersen, Jan Eilert Aakre, Øyvind G. Andersen og Anne Gustavsen

Rundt 60 deltagere fra 22 kirker og organisasjoner møtte i et spenn fra trosmenigheter og Pinsebevegelsen på den ene siden til ortodokse og katolikker på den andre siden.

Fra Pinsebevegelsen stilte Lederrådets administrasjonsleder Jan Eilert Aakre , ansvarlig redaktør Anne Gustavsen i Korsets Seier og teolog Øyvind Gaarder Andersen fra Høyskolen for ledelse og teologi som delegater – i tillegg til Kristoffersen.

Ny generalsekretær ønsker brobygging

For et halvt år siden tok frikirkepastor Erhard Hermansen fra Herøy på Sunnmøre tok over som generalsekretær i Norges Kristne Råd etter Knut Refsdal.

Frem til 2021 vil han og Norges Kristne Råd jobbe med samle kirkene ytterligere under visjonen «Kirkene sammen». Hermansen selv har solid erfaring med økumenikk og ledelse på både lokalt og regionalt nivå.

Hermansen forklarte hvordan han ser for seg å samle menighetene til en enhetlig, synlig og frimodig formidler av troen på Jesus som «veien, sannheten og livet». Han vil også løfte frem menneskets ukrenkelige verdi, stå opp for urett i samfunnet og tro på at verden kan forandres om alle bidrar.

Norges Kristne Råd vil forøvrig komme med to uttalelser i løpet av de to dagene kirkelederne er samlet – nemlig kirkens ansvar for barnas rettigheter og rettssikkerhet for konvertitter.

Pinsestøtte til Hermansen

Under andakten var Kristoffersen tydelig i sin støtte til den nyvalgte generalsekretæren fra mørekysten.

– Erhard vi er glad for du er valgt som ny generalsekretær. Du er en samlende og positiv person som på kort tid har markert deg på positiv og god måte. Det lover god for framtiden og samarbeidet.

Kristoffersen understreket sin støtte til Norges Kristne Råds visjon.

– Dialog og samarbeid er best når vi har respekt for hverandre. Å snakke sammen er bedre enn å snakke om hverandre. Det opplever jeg vi gjør i dette fora.

Pinselederen henviser til Bibelen når han snakker om hvordan kristne bør snakke om og til andre.

– Vi skal være varsomme med hvordan vi uttaler oss om hverandre. Salomo sier at den som spres velsignelse skal trives og advarer oss om hva bruk av tungen kan utrette (Ord 18,21). Ord er ikke nøytrale. De er skapende. Enten bryter de ned, eller så bygger opp. Ord kan skape avstand. Men de kan også bygge gode relasjoner, vennskap og trygghet.

kommentarer