Tosidig kvinnemarsj Leder

Hva ville Jesus gjort? Møtet med Sakkeus kan gi oss et hint.


Fredag kveld var vår nye journalist Eivind Tveter ute i Oslos gater. Han loddet stemningen rundt kvinnemarsjen med vekt på den alternative kvinnemarsjen, arrangert av Jesuskvinner og Åpne Dører. Budskapet var også alternativt. De gikk ikke for fri abort og kjønnskvotering, men for grunnleggende ytrings- og religionsfrihet for verdens kvinner. 

Selv satt jeg hjemme og publiserte noen av Eivinds bilder og videoer på sosiale medier. Der stilte jeg spørsmålet: «Bør kristne gå i kvinnemarsjen 8. mars?» Vi fikk tyn fra flere for å stille et dumt spørsmål. 

For redaktør i Dagen, Vebjørn Selbekk, er det imidlertid ikke en selvfølge. I en leder skriver han: «Det disse organisasjonene må være fullt klar over, er at deres deltagelse vil bli regnet inn og brukt som en støtte til marsjens hovedkrav om en utvidet abortlov og til abortkritikken av Solberg og Ropstad. Å tro noe annet, vil være naivt.» 

Kristne kan ikke alltid gardere seg mot å bli feiltolket.

På dette spørsmålet svarer egentlig flere av kvinnene Eivind intervjuer godt. «Perspektivene er mange der ute, og ikke alle i toget er enige i alt. Vi har et nettverk av mange engasjerte kvinner, og det er flott at de kommer sammen i en slik anledning», mener pressekontakten i 8. marskomiteen i Oslo, Hanne Størset. «Nå synes jeg at det er på høy tid å stå opp for de mange undertrykte kvinnene i verden», forteller marsjerende kvinne Live Utnes i reportasjen, 

Hver høst marsjerer Stefanusalliansen og Åpne Dører for forfulgte minoriteter, altså ikke bare forfulgte kristne. De to opprinnelig kristne organisasjonene styrker sin troverdig med å være opptatt av andre forfulgte minoriteter. Dermed kan ulike mennesker med ulike meninger marsjere sammen for en felles sak. 

I møte med de svake og marginaliserte virket Jesus svært villig til å oppgi sitt gode navn og rykte.

Vi kan ikke være redd for å vise medfølelse og støtte til andre mennesker fordi vi ikke er enig i alt. En slik tanke vil hindre kristne i å vise nestekjærlighet. Mulighetsrommet for å bry seg blir mye mindre. Jesus tenkte annerledes. Han virket veldig lite redd for å bli tatt til inntekt for ditt eller datt da han tok kontakt med den korrupte tolleren Sakkeus. I møte med de svake og marginaliserte virket Jesus svært villig til å oppgi sitt gode navn og rykte. Mennesker ser ut til å være viktigst for ham.

Kristne kan ikke alltid gardere seg mot å bli feiltolket. I så fall bør vi tenke mer isolasjonistisk og gå i egne drakter. Da sikrer vi at vi ikke blir misforstått, om det er det viktigste. 

kommentarer


Anbefalte innlegg