Europa har mistet Jesus Kristenliv

Kristendom i Europa har blitt religion og kultur, ikke en personlig relasjon til Jesus.


Tekst: Anne Gustavsen (i Antibes)
På bildet: I Moldova plantes rundt 100 pinsemenigheter hver år, her representert ved Alexandro Mialun (t.v.), Director of mission department i Moldovas pinsebevegelse og Romica Hututui, Biskop i pinsebevegelsen i Moldova. (Foto: Anne Gustavsen)

Det sa leder for Pentecostal European Fellowship (PEF), svenske Pelle Hørnmark under PEFs lederkonferanse i Antibes i Frankrike denne uken. Her var rundt 200 pinseledere fra 60 europeiske land samlet for å inspireres til vekkelse og menighetsvekst.

Verdens mest sekulære kontinent

Hørnberg adresserte behovet for et enda sterkere pentekostalt samarbeid i Europa ved å tegne av et bilde av vårt kontinent i verden der færrest mennesker tilber Jesus. Av 80 millioner europeere er det mindre enn to prosent som er aktive etterfølgere av Jesus.

– Kristendommen i Europa har blitt enten kultur eller religion, sa Hørnberg og viste til tall som viser at Svergie, Tsjekkia og Storbrittania nå er blant verdens mest ateistiske land. Albania er for eksempel erklært som verdens første sekulære land.

LES OGSÅ: Menighetsplanting hver tiende dag

– Til tross for at vi snakker så stolt om vår kristne arv, er ni av ti ateistiske land i verden europeiske. Manges er medlemmer i kirkene i Europa uten å ha en tro på Jesus. Det er snarere en nasjonal identitet, en del av deres kultur, eller så er det religiøst. sa Hørnmark.

Han ga et eksempel fra sitt eget land, Sverige, der 60 prosent av befolkningen tilhører en kirke, men bare en av ti sier at de tror på evangeliet.

Pinsebevegelsen halvert

Ut fra disse utfordringene pekte Hørnberg på de store utfordringene pinsebevegelsene i de ulike europeiske landene står overfor. I Bosnia har blant annet antall pinsevenner blitt halvert fra 1.000 til 500 de siste ti årene. I Montenegro er det færre enn 150 evangeliske kristne i hele landet. I Hellas er det bare 0.01 prosent karismatiske kristne, som betyr 14.000 personer.

– Slike land trenger vår støtte. Vi må skape veier for å styrke hverandre i et Europa der troen er under sterkt press. Disse tallene må røre ved våre hjerter.

Under PEF-konferansen denne uken ble det derfor satt sterkt fokus på menighetsplanting. Seiersrapporter blant annet fra Moldova fortalte at pinsebevegelsen der nå planter rundt 100 nye pinsemenigheter hvert år. I Estland plantes det en ny pinsemenighet i året særlig gjennom Alpha-kurs. Vi må skape veier for å styrke hverandre i et Europa der troen er under sterkt press.

Vi må skape veier for å styrke hverandre i et Europa der troen er under sterkt press.

– PEF skal ikke være et kontor, men et nettverk som kan støtte og hjelpe hverandre for å snu utviklingen i Europa og se en ny Jesus-vekkelse komme, sa Hørnberg.

Barnslig oppførsel

– Vi har ikke lenger tid til splittelser og barnslig konkurransementalitet, men sjenerøst stå sammen om å proklamere kraften i evangeliet, plante menigheter og sende ut misjonærer.

Hørnberg pekte også på hvordan vi bedre må inkludere immigrantkirkene og rom-folkes vekkelsesbevegelser som en ressurs inn i dette arbeidet. Han utfordret også deres kirker til å ikke bare tenke på sine egne, men på hele den europeiske befolkningen 

– Vi må bygge sterke partnerskap og sttte de mest sårbare landene. Mange pastorer er ensomme og sårbare i sin kamp. Nå må det bli en ny tid der vi står og arbeider sammen, sa Hørnberg.

Mange pastorer er ensomme og sårbare i sin kamp.

I konferansen ble det blant annet samtalt om å starte et felles forum for menighetsplanting i PEF, der man kan dele ressurser, erfaringer og metoder.

kommentarer