Ærefrykt Leder

Vår respons på Guds ubetingede kjærlighet og nåde kan være å leve verdig hans navn.


Evangeliet har gjort tidenes mest dramatiske og lidenskapelige redningsaksjon tilgjengelig for oss. Historiens største offer; Gud som ofret sin eneste sønn for å redde oss for evig. Jesus som gikk lidelsens og dødens vei i sin ubegrensede kjærlighet til oss. Han tålte hån, spott, mishandling, piskeslag, korsfestelse, fornedrelse og død. Han betalte med sitt liv for vår redning. 

For oss er frelsen gratis og nåden ubegrenset. Men for Jesus var det en høyere pris å betale enn noen andre noen gang har betalt. For Gud var det et større offer å gi enn noen andre noen gang har gitt da han ga avkall på sin eneste sønn.

Gud betalte med sitt liv for vår redning.

Hva bør være vår respons på det offeret Gud ga? Dyp ærefrykt, respekt og lydighet overfor han som betalte en så høy pris for våre liv bør prege måten vi forvalter nåden på. Vår respons bør være å søke å leve til ære for Guds navn i møte med omstendigheter, trender, synd og fristelser. Å leve verdig hans navn som har frelst oss bør være vårt gjensvar på at Gud har reddet oss fra evig død og satt oss inn i sitt rike.

I Første Mosebok leser vi om Josef, en ung mann som trosset forfølgelser og fristelser, som ønsket å holde sitt hjerte rent. Han hadde ærefrykt for den Gud som hadde kalt ham til tjeneste. «Hvordan skulle jeg da gjøre denne store ondskapen og synde mot Gud?» sa han da Potifars kone ville lokke ham til utroskap. Ingenting kunne få ham til å synde mot sin Gud.

Å leve verdig i Guds navn er vår respons på at Gud har reddet oss fra evig død.

Hvordan reagerer du og jeg i møte med fristelser og synd? Tenker vi at nåden dekker over våre ugjerninger, så vi kan leve som vi vil? Eller er vi overgitt oppdraget som forvaltere av Guds rike?Nåden virker. Tilgivelse er tilgjengelig for den som er i Kristus. «Vær derfor Gud undergitt! Men stå djevelen imot, så skal han fly fra dere» sier Jak 4,7.  Bibelen sier faktisk at det er mulig å leve et liv i seier over synd og å være et gjenskinn av hans herlighet her i verden.
Å velge gudsfrykt vil alltid være verdt prisen.

Josef fikk autoritet i fengselet fordi han sa nei til fristelse og utroskap. Gud ga ham gaven til å tyde drømmer, og dermed ble han uunnværlig for Farao. På forunderlig vis ble han opphøyet til å være nestkommanderende i hele Egypt. Og på toppen av det hele fikk han også sin far og resten av familien tilbake. Dette skjedde ikke ved en tilfeldighet. Gud ser etter de som lever i ærefrykt for ham. Når du velger å behage Gud med ditt liv, da vil du også oppleve velsignelse som Josef gjorde, på grunn av sin gudsfrykt (Gal 6,9).

Gud ser etter de som lever i ærefrykt for ham.

Holdningen du har, styrer beslutningene du tar. Gud styrker dem hvis hjerte er helt med ham. «For Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som er helt med ham i sitt hjerte» (2 Krøn 16,9).

Josefs sinnelag var å hate synden og leve i gudsfrykt. Dette betydde at både hans eget liv, men også hans familie, og et helt folk, ble satt fri og velsignet av Gud. 

kommentarer


Anbefalte innlegg