Ingen pensjonister i Guds rike Leder

De eldre er en skjult kapital i våre menigheten.


Tekst: Sigmund Kristoffersen, leder i Pinsebevegelsen.
Foto: Arkiv

Under Led19 hadde jeg en interessant samtale med to menn som var godt oppe i årene.

De var fortsatt fulle av tro og ønsket fortsatt å være med og tjene i Guds rike. Det var tydelig at de trivdes på Led. De deltok på nettverkssamlingen for Plant hvor menighetsplanting var i fokus. Dette ønsket de å være med på selv om de var blitt godt voksne og innså at det måtte være de yngre som skulle sitte i førersetet. De ville være med og hadde tro på framtiden. De gledet seg over fokuset på menighetsplanting og så behovet for noe nytt på de stedene de bodde.


Min erfaring er at det ikke alltid er de unge som har parkert de eldre, men mer at en parkerer seg selv.

Ja, det lå vel også et Makedonia-rop i den fruktbare samtalen vi hadde. For et eksempel. For en innstilling. I stedet for å være kritiske ville de være med å se at nye ting skulle spire fram.

Jeg ble oppmuntret av samtalen. Vi trenger mødre og fedre som heier fram det som skjer selv om ikke alt gjøres på den måten som passer dem.
Selv om vi har fokus på neste generasjon, så betyr ikke det at andre generasjoner er uviktige eller mindre verdt. Jeg tror at de eldre er en skjult kapital i våre menigheter som må brukes bedre.

Min erfaring er at det ikke alltid er de unge som har parkert de eldre, men mer at en parkerer seg selv. Jeg opplever at de unge har stor respekt for den tjeneste som eldre har gjort og gjør, og for den ressurs de eldre er. Det kommer ikke bare an på alder, men også på våre holdninger. Vi som er godt voksne har fortsatt drømmer som kan kobles med det som Gud gjør i dag.

Det er ingen pensjonister i Guds rike.

«I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn, og de gamle skal drømme drømmer» (Apg 2,17).

Visjoner og drømmer hører sammen. Unge og eldre hører sammen. Vi trenger hverandre. Ingen generasjon kan fostre seg selv. Vi står sammen om det Gud har for oss. Tidligere forstander Tom Erlandsen sa det så slagferdig ved flere anledninger: «Jeg vil leve til jeg dør.»

Det er ingen pensjonister i Guds rike. Vi trenger alle den visdommen, kunnskapen, bønnene, støtten og hjelpen som den eldre generasjonen kan gi. De er viktigere enn noen gang. Vi trenger hverandre. La oss ha tro for at både unge og eldre vil være med å gjøre Jesus synlig i framtiden.

kommentarer


Anbefalte innlegg