«Danielle Strickland har en sunn evangelisk forkynnelse» Disippel

Lederrådet svarer på yoga- og katolikkritikk i forbindele med hovedtaleren under Led19.


Tekst: Sigmund Kristoffersen, leder av Pinsebevegelsen Norge

FORFATTER: Sigmund Kristoffersen, leder av Pinsebevegelsen Norge

Etter uttalelser i Korsets Seiers intervju med Danielle Strickland har det kommet noen henvendelser til Lederrådet og vi vil derfor klargjøre følgende:

Danielle Strickland var invitert til Led19 fordi hun målbærer årets tema «Jesus synlig, forvandler mennesker og forandrer samfunn» på en troverdig måte. Hun er en ettertraktet konferanseforkynner, kombinert med at hun er praktisk engasjert i arbeid for sosial rettferdighet. Strickland har 22 års fartstid i Frelsesarmeen og har deres tillit som forkynner, med de retningslinjer og tilsyn det innbefatter. Vi hadde fått anbefalinger og referanser, og gjorde ut fra det vårt valg av forkynner.

Jesusfokus

I forkynnelse og samtaler med henne under Led19 angående spørsmålene som er reist var hun tydelig og klar på at hun selvsagt ikke blander religioner. Hun hadde en sunn evangelisk forkynnelse og var tydelig Jesusfokusert. Innblikk i hennes personlige bønneliv og rutiner avspeilet en sunn Kristuslengsel.

Vår invitasjon var motivert av årets tema og hadde ingen annen agenda. Pinsebevegelsen i Norge er en menighetsbevegelse solid forankret i vårt trosgrunnlag. Vi har vært her i mer enn hundre år og er trygge både i forhold til samfunnet rundt og våre søsken i andre kirkesamfunn.

Avstand fra religionsblanding

Pinsebevegelsen ønsker å praktisere en sunn og levende kristen tro. Dette er viktigere enn noen gang. Vi skal ikke være for raske til å kritisere, dømme, eller utrykke oss for skråsikkert om andre kristne forkynnere og ledere. Særlig bør man være varsom når det kommer sterke påstander i sosiale medier der det er kort mellom tanke og publisering. Vi bør alle tenke over agenda og motiv i det som presenteres og ikke bare mistenkeliggjøre, men primært løfte fram det gode.

For at ingen skal være i tvil vil vi presisere at Pinsebevegelsen tar avstand fra religionsblanding. Teologisk er det på mange områder stor avstand mellom Den katolske kirke og Pinsebevegelsen. Det finnes ingen skjult agenda om noen teologisk tilnærming.

kommentarer


Anbefalte innlegg