Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder

Vend blikket mot neste generasjon og hold døra til hjemmet åpent.


Hvis barn og unge ikke skal falle fra troen, må hjemmene tilbake på banen. Under Led19 utfordret familieterapeut og pastor John Arve Lunde særlig foreldregenerasjonen til å ta tilbake den kristne oppdragelsen i hjemmet.

Tallene om det store frafallet fra troen i ungdomsårene kaller på menighetenes innsats for å legge til rette for trosopplæring som gjør at troen fester seg og varer hele livet, uansett sesonger. Men dette kan ikke menigheten gjøre alene. Det er først og fremst hjemmet som må ta ansvar for å overføre autentisk og sterk hverdagstro til sine barn.

Dagens ungdomsgenerasjon er den mest farløse generasjon som har eksistert i Norge.

Denne utfordringen byr på flere utfordringer for hjemmet. Stadig flere barn, også av kristne foreldre, kommer fra hjem der bare en av foreldrene er til stede av gangen. Dagens ungdomsgenerasjon er den mest farløse generasjon som har eksistert i Norge.

John Arve Lunde påpekte i konferansen at utfordringen i vår tid ikke er mangel på menn og fedre, men at mange har abdisert fra familien og har lite eller ingen kontakt med sine barn. I tillegg kjempes det en daglig kamp mot tidsklemme, karrierejag og liv som leves på skjermer og sosiale medier. S

Foreldrene er ansvarlige for å forme og definere familiens kultur.

Derfor var budskapet fra Led19 så tydelig til foreldregenerasjonen: Vend blikket mot neste generasjon! Åpne hjemmene, samles rundt kjøkkenbordene og sett i gang samtaler.

Skjermavhengighet er ikke bare et problem for ungdomsgenerasjonen, men rammer alle aldre. Ekstra alvorlig blir konsekvensene når foreldre mister blikkontakten med sine barn fordi skjermen vinner kampen om oppmerksomheten

Kirkevekstforsker Georg Barna i «The Barna group» sier at «moralske og åndelige verdier formes gjennom familie-erfaringer. Foreldrene er ansvarlige for å forme og definere familiens kultur. Det foreldre «går for» vil få avgjørende betydning for deres barns fremtid. Den lokale menigheten skulle være en dyktig samarbeidspartner i det å reise opp neste generasjon av Kristus-etterfølgere og ledere. Men det er foreldrene Gud vil holde ansvarlig for barnas åndelige utvikling».

La oss legge vekk skjermene og feste blikket på neste generasjon.

Barna viser samtidig til undersøkelser som viser at familier sjelden anvender sin tro i hjemmet. Det er liten plass for bibel og bønn. Derimot opplever de  familier som faktisk gjør bruk av sin tro og deler den hjemme, i langt høyere grad at barna forblir i troen når de vokser opp.

I menigheten kan vi dessuten tenke større om familiebegrepet. Gode, trygge hjem kan åpne dørene for unge også utenfra, som trenger en trygg havn, øyne som ser dem og ører som lytter.

La oss gjenskape familien som arena for trosutvikling og vekst. Det er nemlig når troslivet får prøve seg i hverdagen at det blir relevant, bærekraftig og livslangt. Foreldregenerasjon; la oss legge vekk skjermene og feste blikket på neste generasjon. 

kommentarer


Anbefalte innlegg