Foreslår Gjerme som ny leder i Pinsebevegelsen Kristenliv

Dagens leder Sigmund Kristoffersen har informert valgkomiteen om at han trer av ved årsskiftet.


I ukens Korsets Seier, som gikk i trykken tirsdag, var valgkomiteens leder Redvald Hjulstad tydelig på at ingen beslutning var tatt.

– Pinsebevegelsen starter ikke prosessen med å velge ny leder før Sigmund går av eller spesifiserer når han går av, sa Hjulstad i ukens papiravis.

LES MER: Kjell Ohldieck blir ny leder i De Frie

Går av ved årsskiftet

Det skulle endre seg rett før ukens KS gikk i trykken: Da meddelte Kristoffersen til Korsets Seier at han akkurat hadde informerte valgkomiteen om når han går av. Dagens pinseleder anmodet samtidig valgkomiteen om å foreslå ny leder til sommerens årsmøtekonferanse.

På torsdag sendte Redvald Hjulstad en epost der han bekreftet at Kristoffersen går av, og informerte om når.

«Valgkomiteen i Pinsebevegelsen har mottatt beskjed fra Sigmund Kristoffersen om at han ønsker å fratre som medlem og leder av Lederrådet i Pinsebevegelsen med virkning fra 31.12.2019. Valgkomiteen har samtidig fått i oppdrag å innstille ny leder til Lederrådet som skal velges i årsmøtet 04.06.2019 og som vil tre inn i vervet fra 01.01.2020.»

I tillegg til Hjulstad består valgkomiteen av Per Eivind Kvammen (Sentrumkirken Sandnes), Elisabeth Hønsvall Eidevik (PBU) og Jorun Godø (Filadelfia Ålesund).

Artikkelen fortsetter under bildet.

GÅR AV: Sigmund Kristoffersen trer av som leder av Pinsebevegelsen ved årsskiftet.

Solid erfaring

I eposten opplyser Hjulstad om at valgkomiteen har foreslått Øystein Gjerme som ny leder for Pinsebevegelsen. Han peker på at Øystein Gjerme menighetsnettverket Salt, en flerstedskirke med økende antall forsamlinger rundt i norske byer og tettsteder:

«Øystein kjenner pinsebevegelsen godt, og uttrykker gjennom liv og tjeneste kjærlighet og takknemlighet til hele den bredden bevegelsen representerer. Valgkomiteen erfarer at han nyter stor respekt, favner bredt og er flink til å se og kommunisere det store bildet. Han brenner sterkt for menighetsutvikling og misjon, og vi tror pinsebevegelsen vil nyte godt av en leder som evner å tenke indre- og ytremisjon på samme tid.»

Hjultstad føyer til bergenspastorens nasjonale ledererfaring. Blant annet har han vært sentral i utviklingen av Høyskolen for Teologi og Ledelse, og i utviklingen av en nasjonal målsetting for kirkeplanting gjennom Sendt:

«Videre har han et sterkt felleskristent engasjement og vil representere pinsemenigheten godt i ulike sammenhenger. Han har stor kapasitet, er en god kommunikator og skribent og har solid teologisk utdannelse.»

Dagens nasjonale leder, Sigmund T. Kristoffersen, er svært tilfreds med valgkomiteens forslag.

«Veldig bra», innleder han.

«Han (Gjerme) vil være en god leder av Pinsebevegelsen. Pinsebevegelsen er en menighetsbevegelse og Øystein har over tid vist at han bygger menighet på en sunn og god måte. Han har i flere år investert i Pinsebevegelsen og delt raust både av sin kunnskap og erfaring med andre menigheter og ledere. Det står stor respekt av hans tjeneste og han nyter stor tillit i bevegelsen.»

LES MER: «Jeg var konfliktsky», forteller Øystein Gjerme

Lederstillingen deles

Kristoffersens lederstilling vil framover deles opp i to stillinger.

Øystein Gjerme vil være en valgt leder, som er Pinsebevegelsens visjonære og offisielle leder. Han vil også være Lederrådets leder. Samtidig vil han fortsette som hovedpastor i Salt Bergenskirken.

Den andre lederstillingen er derimot en fulltidsstilling og er en administrativ «daglig leder»-stilling. Sistnevnte stilling er utlyst på pinsebevegelsen.no sammen med stillingen «internasjonal leder», som er et nytt begrep for «Pinsemisjonens leder».

Dagens leder av Pinsemisjonen Bjørn Bjørnø trer av til sommeren etter ti år i tjeneste. Begge stillingene har søknadsfrist 1. mars.

kommentarer