Eugene Peterson lectures at University Presbyterian Church in Seattle, Wash., in May 2009.  Photo courtesy of Creative Commons Hovedsak


Det tjener ingen at du blir utslitt. 

Foto: Arkivbildet av den nylig avdøde pastoren og bibeloversetteren Eugene Petterson.

FORFATTER: Annka Lillejordet, organisasjonskoordinator i Hillsong Norge

Jesus hadde alltid vært en nær venn av familien vår.

Jeg visste mye om han og hadde fått god opplæring i de fleste praksiser som passet (og ikke passet) for en person som visste hvem Jesus var. Jeg hadde bare aldri hatt noe tid alene med ham. I hvert fall ikke noe mer enn litt småprating i forbifarten.

Da jeg gikk på videregående skole endret det seg dramatisk. Det ble plutselig klart for meg at han aldri kom til å trenge seg på. Han ventet på min invitasjon og jeg inviterte ham umiddelbart. Jeg sa til og med at han kunne bli for alltid.

I våre karismatiske sammenhenger kan vi ofte oppfattes som om vi har dårlig tid.

Åpenbaring om langsiktighet

Effekten Jesus har på folk illustrerer bibelfortellinger og hendelser fra nyere historie tydelig.

Mitt liv var ikke noe unntak. Alt føltes annerledes og var annerledes. Drømmer, ambisjoner, mål og håp endret seg. Alt hadde han gjort nytt og det føltes fantastisk. Så fantastisk at jeg ikke klarte holde det for meg selv. Å sitte stille var også vanskelig. Det var så mange som måtte få vite, menigheten skulle bli som bibelfortellingene og alle skulle få sterke opplevelser med Gud.

ANNKA LILLEJORDET: Det Gud har lagt på hjertet ditt koster

Å få bli brukt av Gud var en fantastisk opplevelse. Jeg hadde hensikt og tilhørighet. Mitt liv var ikke lengre hovedfokus, jeg fikk gi noe til andre også. Jeg involverte meg i alt og var over alle hauger til enhver tid. Mange satte nok veldig stor pris på engasjementet, og jeg var takknemlig for å få rom til å tjene. 

Tiden gikk, og hjertet for Guds sak vokste, til en dag hvor jeg fikk den rareste tanken som jeg opplevde var fra himmelen; «….til den dagen jeg drar hjem!»

Med tanken kom en overbevisning om at jeg får tjene Gud helt til den dagen jeg drar hjem til Jesus. I det lå også en åpenbaring om langsiktighet.

ANNKA LILLEJORDET: Best i verden

Veien til utholdenhet

Engasjement, glød og tro på Guds rikes hensikt er fantastisk. Det er noe vi bør kultivere i oss selv og andre hele tiden. Det som kan være krevende når vi kultiverer, er at engasjement, glød og tro på Guds rikes hensikt kan se ulikt ut for ulike mennesker i ulike sesonger.

Da Eugene Peterson (amerikansk teolog og ansvarlig for the Message parafrase-oversettelse av Bibelen) dro hjem til Jesus etter et langt liv i fjor, ble jeg rørt til tårer over familiens utsagn til media. Noe av det siste han sa var: «Let’s go!» (La oss dra!)

For en frimodig lengtende tanke for en mann som trofast har tjent Gud alle disse årene og velsignet så mange. For et forbilde!

ANNKA LILLEJORDET: Verden har nok kritikere

Ta ansvar for seg selv

I våre karismatiske sammenhenger kan vi ofte oppfattes som om vi har dårlig tid. Vi gjør så mange viktige ting, som jeg elsker å få være en del av. Midt i det store, viktige og spennende oppdraget er vi avhengige av at hvilepulsen får bli noe vi ikke bare snakker om, men praktiserer.

Det hadde vært utrolig praktisk om hvilepulsen kom på samme måte for meg som for deg. Da kunne vi laget en oppskriftsbok for engasjerte kristne og delt den ut til alle. Frustrasjonen er jo at hvilepuls for meg kommer av andre ting enn den gjør for deg.

Vi vil at alle skal få være i aktiv tjeneste til den dagen de drar hjem til Jesus.

Min lille tanke; «…til den dagen jeg drar hjem til Jesus», ligger som en påminner  om at jeg er den eneste som kjenner meg og min kapasitet fra sesong til sesong.

Jeg hjelper ingen ved å bli utslitt.

Derfor er det viktig at jeg kjenner etter, setter grenser og tar ansvar for meg selv midt i verdens viktigste og beste oppdrag som jeg vil gi alt jeg har for å bidra til.

ANNKA LILLEJORDET: Fornærmet?

Bevare hjertet

Engasjement ser ulikt ut fra person til person. Jeg kan ikke sette regelen for andre. Det vi som ledere kan gjøre, er å hjelpe hverandre med å tenke på livet som en helhet, med et langsiktig perspektiv. Vi vil at alle skal få være i aktiv tjeneste til den dagen de drar hjem til Jesus. Som en godt voksen dame i menigheten sa:

«Herren kalte meg til å bygge hans hus som 13-åring. Han skulle ta meg hjem når han ikke trengte meg lengre, så da antar jeg det er noe for meg å gjøre, siden jeg er her fortsatt.»

Hvordan må vi prioritere i ulike sesonger for å bevare hjertet, engasjementet, gløden og troen på Guds rikes hensikt hele livet? Svarene våre er nok ulike. Hva om vi hjalp hverandre til å være like klare, forventningsfulle og frimodige som Eugene Peterson, så vi kan si «let’s go» ved målstreken etter et langt liv i tjeneste. 

kommentarer