Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder

Hva ser du?

Vi har lett for å stigmatisere drømmerne. Mangel på bakkekontakt og åndelighet på avveie er argumenter vi ofte bruker for å dysse ned dem som ser noe vi andre ikke har fått øye på ennå. 

Men Gud har faktisk bedt oss om å drømme, fordi han som er i stand til å gjøre langt mer enn alt det vi ber om eller forstår, er virksom i oss med sin kraft. Med dette som utgangspunkt, kan vi frimodig drømme stort om kurs og retning for framtid, tjeneste og Guds rike. 

Bibelen taler mye om syner og drømmer. Den beskriver gang på gang mennesker som får visjoner og tjenester gjennom drømmer. 

Det Gud hadde talt i drømme, ble en virkelighet. 

Gud har til alle tider handlet gjennom mennesker som ser. Unge Josef drømte store drømmer om sin framtid. Han ble utsatt for drapsforsøk og solgt som slave, men en dag gikk det han hadde sett i oppfyllelse. Han ble løsningen for sitt folks utfrielse fra Egypt.

Da Gud skulle overbevise Abraham om at han skulle bli far til et stort folk, ba han ham om å gå ut og telle stjernene. Dette skapte et indre bilde i Abraham som ga ham tro på at det umulige kunne bli mulig. 

Også til unge kong Salomo viste Gud hvilke planer han hadde gjennom å gi ham en drøm om natten: «Salomo, hva vil du at jeg skal gi deg?» spurte Gud. Salomo svarte: «Min Gud, jeg er så ung, og jeg vet ikke hvordan jeg skal regjere. Gi meg derfor visdom, så jeg kan styre folket ditt på den rette måten». Det Gud hadde talt i drømme, ble en virkelighet. 

Men også i dag ønsker Gud at hans folk skal drømme. Profeten Joel sier følgende: «En gang skal det skje at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de gamle skal drømme drømmer og de unge skal se syn». Vi kan altså forvente at Gud vil gi oss drømmer i dag for å gjøre oss i stand til å ta imot den åndsutgytelsen han vil gi sitt folk i den siste tid.

Når Led19 i år utfordrer kristne og menigheter til samfunnsbygging, er det avgjørende at vi tør å drømme

Bibelen sier klart at drømmer og visjoner er livsviktige. Uten dem blir folket tøylesløst. Man blir gående å drive, uten hensikt, mål og mening. 

Det er avgjørende at vi i vår tid lar Guds ånd få slippe til og gi oss drømmer og visjoner så vi kan se hva Gud vil gjøre både i våre egne liv og for vår menighet, vårt nærmiljø og for hele nasjonen. Kong Salomo sier i Salme 127 at «dersom Herren ikke bygger huset, arbeider bygningsmennene forgjeves. Det samme gir han sin venn mens han sover». 

Er det på tide å pusse støvet av noen gamle drømmer, de som vi av forskjellige årsaker ikke hadde frimodighet til å gå videre på? Drømmer som noen velmenende «rådgivere» tok livet av underveis?

Er våre menighetsmiljøer steder der drømmer skapes, justeres og frigjøres, eller bidrar vi heller til det motsatte? Kan vi bli bedre på å hjelpe hverandre til å tro at våre drømmer kan bli virkelighet, og stå skulder til skulder for å se det vi drømmer om begynne å skje?

Når Led19 i år utfordrer kristne og menigheter til samfunnsbygging, er det avgjørende at vi tør å drømme og la oss lede av visjoner født av Den Hellige Ånd. 

kommentarer


Anbefalte innlegg