– Søndagens tro må kobles til mandagens arbeid Kristenliv

Alan Platt utfordret Led-deltakerne til å sende mennesker fra sin menighet ut til byen.

Under dagens første samling i Oslofjord Convention Center, talte Alan Platt om kirken som utgangspunkt for samfunnspåvirkning.

Platt er fra Sør-Afrika, og han leder menighetsnettverket Doxa Deo, som har menigheter i ni byer og er i oppstartsfasen i Oslo.

Han fortalte deltakerne om da han var pastor på 90-tallet. En dag da han leste i Bibelen, opplevde han å få ekstra tro.

– Jeg forsto at det var ikke min tro, det var troens gave. Jeg var så privilegert at jeg var i stand til å tro utover det jeg hadde i meg selv. Jeg tror at Gud vil vekke til live en trosgave som går utover din naturlige evne, sa han til de 1200 deltakerne.

Han fortalte at Gud endret hans fokus, og han så at kirken er Guds verktøy til å bevege byen.

Vi snakket aldri om å ta tak i byens utfordringer.

Setter folk fri

– Fram til da snakket vi i vår kirke om sunne, levende og voksende menigheter, men vi snakket aldri om å ta tak i byens utfordringer.

Platt, som har skrevet bok om kirker som beveger byer, begynte å sende ut sine medlemmer fra menigheten i Pretoria. De sendte ut lærere, forretningsfolk og andre yrkesgrupper, og ba for dem.

I en gudstjeneste ba de for helsepersonell, at de skulle bringe Guds nåde til pasientene. Da fikk Platt en idé om at de som er helsepersonell skulle be om helbredelse for de som var syke.

– Jeg tenkte at disse ikke trodde på det, de er jo profesjonelle. De ber ikke høyt for maten sin en gang!

Da legene, sykepleierne og  ba for de syke, innså han at Gud ville bruke mennesker som han hadde holdt i benkeradene i årevis.

– De ville ikke bli bedt for av meg, men av dem! Vi skal sette folk fri og forløse dem til sin tjeneste. Søndagens tro må kobles til mandagens arbeid, sa Platt.

kommentarer