FORFATTER: Alexis Lundh er leder for heltfri.net. Kristenliv


– Hvis vi skal lede dagens unge ut av en virkelighet som formes av YouTube, en seksualitet som er formet av porno og et selvbilde styrt av Snapchat, må vi fortelle en bedre historie om kjærlighet.


Det sa Alexis Lundh til Led19-deltakerne lørdag formiddag. Sammen med Olof Edsinger og Danielle Strickland tegnet han et ubarmhjertig ærlig bilde av dagens ungdomskultur under temaet «Kjenn den og påvirk den». 

Lundh, som leder Heltfri.net i Tro og Medier, og har vært ungdomsleder i pinsemenigheten Tabernaklet, Haugesund, pekte på at de unges behov for bekreftelse i dag blir møtt i skammens landskap, noe som bare bekrefter deres usikkerhet.

Dagens ungdomsgenerasjon er ofre for radikal individualisme og selvopptatthet.

Elsket også som tapere

– Dagens ungdomsgenerasjon er ofre for radikal individualisme og selvopptatthet. Det er i strid med alt som er godt og i konflikt med Guds hensikt med våre liv. Når vi blir sykelig opptatt med oss selv får vi problemer med nære relasjoner, et uendelig behov for bekreftelse, vi blir avhengig av likes på sosiale medier og tilværelsen blir et eneste stort krav om å være perfekt, sa Lundh.

– Vi som kristne kan fortelle en bedre historie om kjærlighet. Vi må fortelle om at vi er elsket også når vi er tapere og når vi ikke når opp til andres eller egne krav. 

Han fikk følge av Olof Edsinger, svensk teolog og forfatter og generalsekretær for Svenska Evangeliska Alliansen og lederutviklingskonsulent i NLM ung.

Han tok opp hvilke det skaper for unge også i kirken, når de blir eksponert for forkynnelse om at «Tro på deg selv! Alt er mulig!» framfor tidligere tiders, »ikke fokuser bare på deg selv, løft blikket og engasjer deg i andre».

Edsinger pekte på at dagens unge ikke har fått det bedre av å skulle drømme ubegrenset om sine egne muligheter, men heller strir med flere psykosomatiske symptomer, depresjon og angst som aldri før. Han trakk fram følgende teorier om årsaker til dette: Press og stress i samfunnet, selvsentrering og utfordringer det gir når det gjelder relasjoner, vår skjermbruk  og et seksualisert samfunn.

I ettermiddagssesjonen ga familieterapeut og pastor John Arve Lunde en solid utfordring til voksengenerasjonen om å vende blikket mot de yngre, åpne hjemmene og livene sine for å møte de unges behov. 

Foreldre og voksne, legg vekk mobiltelefonene og gi barna deres blikkontakt.

Blikkontakt.

– Foreldre og voksne, legg vekk mobiltelefonene og gi barna deres blikkontakt. Vær gode forbilder i å skape attraktive arenaer som ikke inkludere skjerm og sosiale medier. I dag søker tenåringer foreldrekontakt for å få fri fra presset fra skjermer og sosiale medier og bare kunne være den de er. Vi kan ikke bare fjerne skjermene, vi må by på noe bedre. Ikke minst tid og oppmerksomhet, sa Lunde.

Han fortalte at unge i dag har utviklet mobil sjalusi, fordi voksne bruker mer tid på mobilen, enn på å gi sine barn oppmerksomhet.

Han utfordret også de kristne ungdomsmiljøene til å skape relevante arenaer som møter dagens ungdomsgenerasjon slik de trenger det. 


kommentarer