«Du ble tatt, nå er det du som har’n» Kristenliv


Thomas Åleskjær ga et friskt perspektiv på helliggjørelse og misjon.

Tekst og foto: Deborah Selbekk Lunde (i Stokke)


Torsdag kveld var det pastor i Romerikskirken OKS, Thomas Åleskjær, som forkynte på Led19.

Utgangspunktet for Thomas sin preken var Johannes kapittel 17 vers 15-19 hvor det står:

«Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden.»

Kamp om frimodighet


Åleskjær viet prekenen til å oppfordre forsamlingen til å ikke la seg skremme av verden.

– Vi er ikke på flukt fra å bli smittet. Vi er de som er på jakt etter å besmitte. Vi må komme oss ut av kirkens fire vegger. Vi må ikke være adskilt fra verden. Vi skal påvirke verden, sa OKS-pastoren.

Ordet om korset er det som kan transformere.

Thomas Åleskjær, pastor i Romerikskirken OKS

Åleskjær tok for seg helliggjørelse og misjon. To ting som man kanskje ikke skulle tro hørte sammen.

– Hellighet og misjon er ikke to forskjellige ting. Hellighet er ikke en hindring til å møte verden, men forutsetning for å kunne møte den, sa pastoren, og fortsatte:

– Hva hjelper det med misjon hvis vi ikke forteller hva Jesus har gjort? Ikke vær redd for å være for konfronterende om Jesus. Ordet om korset er det som kan transformere.

Oppmuntre kirken


Mot slutten av prekenen oppfordret Åleskjær kristne til å oppmuntre andre kristne fremfor å snakke hverandre ned.

Han kritiserte blant annet språket som han mente kristne aviser i blant bruker om kirken.

– Vi må skryte av bruden, kirken. Vi må tenke på språket vårt, avsluttet Åleskjær til stor applaus.

kommentarer