Dere er jordens salt Leder

Har vi vært for passive i vårt samfunnsansvar?
   

Selv om vi opplever en gradvis sekularisering i samfunnet, er det et viktig spørsmål om vi som kristne kan gjøre vårt samfunn og stedet vi bor på til et bedre sted? I stedet for å huffe og klage og bare sitte passive og se på det som skjer, bør vi heller stille oss spørsmålet: Kan vi påvirke omgivelsene? 

Jeg tror det. 

Vi kan ta ansvar for å skape forandring som får betydning for byen og menneskene som bor der. Som kristne må vi ta et ansvar. Dette kan ikke bare overlates til andre. Vi kan ikke lukke våre øyne og ører for de behov som er. Det finnes ingen begrensninger på hvor og hva vi kan gjøre med Guds hjelp.

Vår tids politiske og moralfilosofiske teori betaler en høy pris for å ha utestengt den kristne impulsen

Under Led19 blir to viktige bøker om vårt samfunnsansvar utgitt. Pinsebevegelsen utgir boken «Samfunnsbygger» i samarbeid med Hermund Haaland fra Tankesmien Skaperkraft. Denne boken utfordrer oss til å tenke mer helhetlig om menighetens oppdrag og til å bryte ut av isolasjonen. 

Alan Platt, som leder kirkenettverket Doxa Deo, har skrevet boken «Beveg byen». Boka utfordrer oss til å se mulighetene til å forvandle byen. Platt  påpeker at vi som kristne skal domineres av et annet verdisystem, hvor vi møter

– hat med kjærlighet

– likegyldighet med medfølelse

– stolthet med ydmykhet

– grådighet med generøsitet

– motvilje med tilgivelse

– overgrep med myndiggjøring

– manipulasjon med tjenersinn

Samfunnsforskeren, filosofen og ateisten Jürgen Habermas erkjenner og påpeker i boken «Europe: The Faltering Project», at vår tids politiske og moralfilosofiske teori betaler en høy pris for å ha utestengt den kristne impulsen som evnet å motivere individet til å handle rett. Resultatet er at dyder som tillit, ærlighet, trofasthet og solidaritet forvitrer i et skremmende tempo.

Jesus var engasjert i det som skjedde i samfunnet.

Samfunnet er avhengig av troende som aktivt viser andre verdier enn det som er rådende og styrende i samfunnet. Det får store ringvirk-
ninger som vil berøre våre familier, menigheten, samfunnet og arbeidsplassene. Jesus var engasjert i det som skjedde i samfunnet. Han trakk seg ikke bort, men så behovene. Han gikk rundt og gjorde vel – ganske enkelt fordi han elsket mennesker. Dersom vi skal påvirke, må vi være på de arenaene folket er og der føringene for samfunnsutviklingen legges, og møte menneskene med Jesu kjærlighet og menneskesyn. 

Jesus kalte oss for «jordens salt» og «verdens lys» (Matt 5,13–14). Det forteller oss mye om den posisjon vi skal ha i samfunnet. Vi kan påvirke samfunnsutviklingen og være viktige aktører for å gjøre stedet vi bor på til et bedre sted. 

kommentarer


Anbefalte innlegg